Bestemmingsplan Leeuwarden - Station Werpsterhoek

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden
DossierNL.IMRO.0080.06009BP00
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0080.06009BP00-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 21-06-2012
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 166.442 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 166.442 100,00%
- Verkeer - Railverkeer (art. 3) 12.588 7,56%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 153.854 92,44%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 9.723 5,84%
Leiding - Gas (art. 5) 9.723 5,84%
Waarde 124.415 74,75%
Waarde - Archeologie 1 (art. 6) 3.530 2,12%
Waarde - Archeologie 2 (art. 7) 12.787 7,68%
Waarde - Archeologie 3 (art. 8) 101.264 60,84%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 9) 6.834 4,11%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Leeuwarden - Kamerverhuur detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, restgebied en omgeving detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, restgebied en omgeving detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Station Werpsterhoek detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Vaststelling welstandsrichtlijnen Leeuwarden - WTC Cambuur detail
Vertrokken naar onbekende bestemming. detail
Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP: week 32 detail
Onttrekking aan de openbaarheid van de steeg nabij het Suringarpad te Leeuwarden detail
Centrumgemeente regeling samenwerking Noardeast-Fryslan en Leeuwarden detail

Vergunningen in de gaten houden?