Bestemmingsplan Techumerdyk 10 te Leeuwarden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.06011BP00 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0080.06011BP00-OW01 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 5.405 100%

Enkelbestemming m2 %
- Gemengd (art. 3) 4.559 84,35%

- Water (art. 4) 846 15,65%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 5) 4.850 89,72%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 3) 556 10,28%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Molkenkelder