Bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, restgebied en omgeving

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.06012BP00 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0080.06012BP00-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.630.826 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 2.278.875 86,62%

- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 4.780 0,18%

- Gemengd (art. 5) 46.156 1,75%

- Verkeer (art. 6) 183.525 6,98%
- Verkeer - Railverkeer (art. 7) 7.613 0,29%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 26.186 1,00%

- Water (art. 9) 8.607 0,33%
- Water - Vaarweg (art. 10) 37.129 1,41%

- Wonen (art. 11) 29.968 1,14%
- Wonen - Waterwonen (art. 12) 7.938 0,30%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 13) 30.889 1,17%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 14) 122.221 4,65%
- Leiding - Riool (art. 15) 16.328 0,62%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 17) 77.614 2,95%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 18) 58.509 2,22%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 19) 55.301 2,10%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 20) 135.875 5,16%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied (art. 24.1) 1.378.379 52,39%

- veiligheidszone - lpg (art. 6) 2.668 0,10%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 3.7) 459.887 17,48%