Omgevingsvergunning Leeuwarden - Tijdelijke insteekhaven Van Harinxmakanaal

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.06013OGV02 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0080.06013OGV02-OW01 Planstatus ontwerp Teksten besluitdocument   bijlage bij besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.676 100%

Besluitgebied naam m2 %
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Tijdelijke insteekhaven Van Harinxmakanaal 4.676 100%