Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Leeuwarden - De Zuidlanden, plandeel oost en Techum heeft op 13-03-2019 de status vastgesteld gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leeuwarden
Dossier
NL.IMRO.0080.06015BP00
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0080.06015BP00-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.026.366 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 1.439.678 71,05%

- Bos (art. 4) 43.949 2,17%

- Dienstverlening (art. 5) 6.571 0,32%

- Groen (art. 6) 54.086 2,67%

- Maatschappelijk (art. 7) 7.577 0,37%

- Sport (art. 8) 87.544 4,32%

- Tuin (art. 9) 38.247 1,89%

- Verkeer (art. 10) 1.053 0,05%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 11) 158.129 7,80%

- Water (art. 12) 46.266 2,28%
- Water - Vaarweg (art. 13) 2.052 0,10%

- Wonen (art. 14) 141.214 6,97%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 15) 31.425 1,55%
- Leiding - Water (art. 16) 4.247 0,21%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 17) 4.166 0,21%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 18) 23.734 1,17%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 19) 214.616 10,59%
- Waarde - Cultuurhistorie 1 (art. 20) 91.334 4,51%
- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 21) 1.474 0,07%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - landschappelijke zichtzone (art. 25.1) 5.336 0,26%

- veiligheidszone - lpg (art. 25.2) 2.775 0,14%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 25.3) 794.324 39,20%