Leeuwarden - Tussen Van Harinxmakanaal, Wâldwei en Drachtsterweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.06018BP00 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0080.06018BP00-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 4.747.371 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 733.195 15,44%

- Bedrijf (art. 4) 3.281 0,07%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 112 0,00%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 6) 1.957 0,04%
- Bedrijf - Watersportbedrijf (art. 7) 21.182 0,45%

- Bos (art. 8) 1.022.833 21,55%

- Dienstverlening (art. 9) 13.986 0,29%

- Gemengd (art. 10) 8.856 0,19%

- Groen (art. 11) 327.833 6,91%

- Maatschappelijk (art. 12) 19.836 0,42%

- Natuur (art. 13) 263.007 5,54%

- Recreatie - Jachthaven (art. 14) 10.758 0,23%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 15) 4.344 0,09%

- Sport (art. 16) 15.191 0,32%
- Sport - Manege (art. 17) 48.491 1,02%
- Sport - Pitch & Putt (art. 18) 45.460 0,96%

- Tuin (art. 19) 249.756 5,26%

- Verkeer (art. 20) 123.607 2,60%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 21) 3.142 0,07%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 22) 264.292 5,57%

- Water (art. 23) 784.535 16,53%
- Water - Vaarweg (art. 24) 188.672 3,97%

- Wonen (art. 25) 573.657 12,08%
- Wonen - Woongebouw (art. 26) 11.908 0,25%

- Woongebied (art. 27) 7.494 0,16%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 28) 21.550 0,45%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 29) 261.380 5,51%
- Leiding - Riool (art. 30) 23.741 0,50%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 31) 59.352 1,25%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 32) 42.665 0,90%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 33) 1.262.420 26,59%
- Waarde - Archeologisch gemeentelijk monument (art. 34) 70.471 1,48%
- Waarde - Cultuurhistorie 1 (art. 35) 77.321 1,63%
- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 36) 228.016 4,80%
- Waarde - Monumentale bomen (art. 37) 771 0,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 41.1) 138.307 2,91%

- milieuzone - nazorglocatie (art. 41.2) 12.665 0,27%

- overige zone - landschappelijke zichtzone (art. 8.4) 17.367 0,37%

- veiligheidszone - lpg (art. 41.3) 5.550 0,12%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 43.2) 1.622 0,03%