Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Leeuwarden Middelsee fase 1 heeft op 20-05-2019 de status ontwerp gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leeuwarden
Dossier
NL.IMRO.0080.06022BP00
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0080.06022BP00-OW01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 537.066 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 3) 22.774 4,24%

- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 4.781 0,89%

- Gemengd - 1 (art. 5) 41.484 7,72%
- Gemengd - 2 (art. 6) 15.104 2,81%

- Groen (art. 7) 85.110 15,85%

- Maatschappelijk (art. 8) 12.043 2,24%

- Sport (art. 9) 49.226 9,17%

- Verkeer (art. 10) 92.136 17,16%

- Water (art. 11) 78.426 14,60%
- Water - Vaarweg (art. 12) 23.041 4,29%

- Wonen (art. 13) 6.755 1,26%

- Woongebied (art. 14) 106.187 19,77%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 15) 101.971 18,99%
- Leiding - Riool (art. 16) 9.513 1,77%

- Waarde - Cultuurhistorie 1 (art. 17) 10.782 2,01%
- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 18) 6.180 1,15%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied (art. 22) 527.775 98,27%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 3) 4.859 0,90%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 5) 7.778 1,45%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 14) 88.315 16,44%