Leeuwarden Middelsee fase 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.06022BP00 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0080.06022BP00-OW01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 537.066 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 3) 22.774 4,24%

- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 4.781 0,89%

- Gemengd - 1 (art. 5) 41.484 7,72%
- Gemengd - 2 (art. 6) 15.104 2,81%

- Groen (art. 7) 85.110 15,85%

- Maatschappelijk (art. 8) 12.043 2,24%

- Sport (art. 9) 49.226 9,17%

- Verkeer (art. 10) 92.136 17,16%

- Water (art. 11) 78.426 14,60%
- Water - Vaarweg (art. 12) 23.041 4,29%

- Wonen (art. 13) 6.755 1,26%

- Woongebied (art. 14) 106.187 19,77%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 15) 101.971 18,99%
- Leiding - Riool (art. 16) 9.513 1,77%

- Waarde - Cultuurhistorie 1 (art. 17) 10.782 2,01%
- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 18) 6.180 1,15%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied (art. 22) 527.775 98,27%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 3) 4.859 0,90%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 5) 7.778 1,45%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 14) 88.315 16,44%