Leeuwarden - Middelsee fase 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.06022BP00 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0080.06022BP00-VO01 Planstatus voorontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 534.882 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 3) 27.989 5,23%

- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 4.781 0,89%

- Gemengd - 1 (art. 5) 42.865 8,01%
- Gemengd - 2 (art. 6) 16.210 3,03%

- Groen (art. 7) 89.418 16,72%

- Sport (art. 8) 55.843 10,44%

- Verkeer (art. 9) 92.464 17,29%

- Water (art. 10) 74.890 14,00%
- Water - Vaarweg (art. 11) 21.860 4,09%

- Wonen (art. 12) 6.754 1,26%

- Woongebied (art. 13) 101.808 19,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 14) 101.971 19,06%
- Leiding - Riool (art. 15) 9.513 1,78%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 16) 360 0,07%
- Waarde - Cultuurhistorie 1 (art. 17) 10.782 2,02%
- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 18) 10.671 1,99%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - obstakelbeheergebied (art. 22.1) 526.227 98,38%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 3) 10.074 1,88%