Bestemmingsplan Goutum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.07001BP00 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0080.07001BP00-OW01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.059.531 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 3) 71.015 6,70%

- Bedrijf (art. 4) 13.360 1,26%
- Bedrijf - Hoveniersbedrijf (art. 5) 16.378 1,55%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 83 0,01%

- Groen (art. 7) 215.666 20,35%

- Horeca (art. 8) 7.829 0,74%

- Maatschappelijk (art. 9) 12.221 1,15%

- Sport (art. 10) 30.978 2,92%

- Tuin (art. 11) 91.761 8,66%

- Verkeer (art. 12) 27.449 2,59%
- Verkeer - Verblijf (art. 13) 119.981 11,32%

- Water (art. 14) 97.546 9,21%
- Water - Vaarweg (art. 15) 30.038 2,84%

- Wonen (art. 16) 324.056 30,58%
- Wonen - Woongebouw (art. 17) 1.169 0,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 18) 150.887 14,24%
- Leiding - Riool (art. 19) 15.675 1,48%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 20) 27.524 2,60%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 21) 120.698 11,39%
- Waarde - Monumentale bomen (art. 22) 1.577 0,15%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 7) 1.295 0,12%