Uitvoering grondwerkzaamheden fase-1 voor dorpsuitbreiding Wytgaard

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden
DossierNL.IMRO.0080.09001PB01
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0080.09001PB01-VS01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-04-2010
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   bijlage bij besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 9.464 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Uitvoering grondwerkzaamheden fase-1 voor dorpsuitbreiding Wytgaard 9.464 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
BesluitvlakA 9.464 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Leeuwarden - Kamerverhuur detail kaart
Bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied detail kaart
Bestemmingsplan Wytgaard detail kaart
Uitvoering grondwerkzaamheden fase-1 voor dorpsuitbreiding Wytgaard detail kaart
Bestemmingsplan Wytgaard detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Vertrokken naar onbekende bestemming. detail
Vaststelling welstandsrichtlijnen Leeuwarden - WTC Cambuur detail
Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP: week 32 detail
Centrumgemeente regeling samenwerking Noardeast-Fryslan en Leeuwarden detail
Onttrekking aan de openbaarheid van de steeg nabij het Suringarpad te Leeuwarden detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
de Finne Wytgaard detail
Jaring Waltastrjitte Wytgaard detail

Meer weten over adressen?