Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Snakkerburen - De Dorpstuin heeft op 02-11-2015 de status vastgesteld gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leeuwarden
Dossier
NL.IMRO.0080.11002BP00
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0080.11002BP00-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 14.370 100%

Enkelbestemming m2 %
- Recreatie - Dorpstuin (art. 3) 13.654 95,02%

- Verkeer - Parkeerterrein (art. 4) 716 4,98%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 6) 181 1,26%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 7) 14.190 98,74%
- Waarde - Cultuurhistorie 1 (art. 5) 285 1,99%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - ils verstoringsgebied (art. 11.1) 14.370 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Oan 'e Dyk