Bestemmingsplan Grou - Yn 'e Lijte

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0080.12004BP00 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0080.12004BP00-VG02 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 332.025 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 1.052 0,32%

- Horeca (art. 4) 5.908 1,78%

- Recreatie - Jachthaven (art. 5) 976 0,29%
- Recreatie - Toeristisch kamperen (art. 6) 20.149 6,07%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 7) 189.927 57,20%

- Verkeer (art. 8) 9.690 2,92%

- Water (art. 9) 63.814 19,22%
- Water - Natuur (art. 10) 40.511 12,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 1 (art. 11) 332.025 100,00%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 12) 6.606 1,99%