Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Wergea heeft op 03-04-2019 de status vastgesteld gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leeuwarden
Dossier
NL.IMRO.0080.14001BP00
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0080.14001BP00-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.238.292 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 549.487 44,37%

- Bedrijf (art. 4) 69.089 5,58%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 1.197 0,10%

- Gemengd (art. 6) 7.006 0,57%

- Groen (art. 7) 26.567 2,15%

- Maatschappelijk (art. 8) 17.285 1,40%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 9) 7.217 0,58%

- Recreatie - Jachthaven (art. 10) 25.762 2,08%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 11) 10.011 0,81%

- Sport (art. 12) 35.570 2,87%

- Tuin (art. 13) 64.684 5,22%

- Verkeer (art. 14) 55.803 4,51%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 82.511 6,66%

- Water (art. 16) 37.581 3,03%
- Water - Vaarweg (art. 17) 61.140 4,94%

- Wonen (art. 18) 186.969 15,10%
- Wonen - Woongebouw (art. 19) 413 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 1.866 0,15%
- Leiding - Riool (art. 21) 8.671 0,70%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 22) 131.384 10,61%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 23) 41.482 3,35%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 24) 605.467 48,90%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 25) 68.130 5,50%
- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 26) 61.150 4,94%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - bedrijven (art. 30.1) 1.266 0,10%