Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realiseren boerencamping Buorren 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden
DossierNL.IMRO.0080.29001OGV01
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0080.29001OGV01-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 24-06-2019
Officiële bekendmaking staatscourant 26-06-2019
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   bijlage bij besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 7.898 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning Leeuwarden - Realiseren boerencamping Buorren 1 7.898 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak_X 7.898 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Leeuwarden - Kamerverhuur detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP: week 34 detail
Verdaagde aangevraagde vergunning Burmaniastraat 2, (11033740) realiseren van 2 appartementen in bestaand pand, einddatum 03-10-2019. detail
Vertrokken naar onbekende bestemming. detail
Vaststelling welstandsrichtlijnen Leeuwarden - WTC Cambuur detail
Verleende omgevingsvergunning nabij de Ringfeartstrjitte Wergea, (11033771) plaatsen van een nieuwe damwand, verzenddatum 25-07-2019. detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Buorren Warstiens detail

Meer weten over adressen?