Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Hijum - Mieddyk 5 heeft op 01-08-2016 de status voorontwerp gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leeuwarden
Dossier
NL.IMRO.0081.01BP0002
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0081.01BP0002-VO01
Planstatus
voorontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 42.409 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 42.409 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 4) 24.494 57,76%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - ILS verstoringsgebied (art. 7.1) 42.409 100,00%

- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 7.2) 42.409 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Mieddyk