bestemmingsplan Stiens

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0081.02BP0001 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0081.02BP0001-OW01 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.723.279 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 155.883 5,72%

- Bedrijf (art. 4) 7.968 0,29%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 292 0,01%

- Bedrijventerrein (art. 6) 108.354 3,98%

- Bos (art. 7) 137.212 5,04%

- Centrum (art. 8) 54.857 2,01%

- Detailhandel (art. 9) 6.353 0,23%

- Gemengd (art. 10) 95.655 3,51%

- Groen (art. 11) 112.369 4,13%

- Maatschappelijk (art. 12) 133.921 4,92%

- Sport (art. 13) 153.752 5,65%

- Verkeer (art. 14) 267.227 9,81%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 6.028 0,22%

- Water (art. 16) 85.659 3,15%

- Wonen (art. 17) 3.560 0,13%

- Woongebied (art. 18) 1.394.189 51,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 19) 34.385 1,26%
- Leiding - Riool (art. 20) 3.076 0,11%

- Waarde - Archeologie (art. 21) 156.651 5,75%
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 1 (art. 22) 2.349.552 86,28%
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 2 (art. 23) 217.076 7,97%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - geurzone (art. 26.1) 5.212 0,19%

- veiligheidszone - leiding (art. 26.2) 213.631 7,84%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 26.3) 28.668 1,05%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 26.4) 30.609 1,12%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 26.5.1) 4.147 0,15%
- wro-zone - wijzigingsgebied 10 (art. 26.5.10) 4.117 0,15%
- wro-zone - wijzigingsgebied 11 (art. 26.5.11) 28.769 1,06%
- wro-zone - wijzigingsgebied 12 (art. 26.5.12) 522 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 13 (art. 26.5.13) 13.955 0,51%
- wro-zone - wijzigingsgebied 14 (art. 26.5.14) 101 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 15 (art. 26.5.15) 356 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 26.5.2) 5.552 0,20%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 26.5.3) 27.590 1,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 26.5.4) 383 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 26.5.5) 1.930 0,07%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 26.5.6) 3.810 0,14%
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 26.5.7) 2.651 0,10%
- wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 26.5.8) 2.041 0,07%
- wro-zone - wijzigingsgebied 9 (art. 26.5.9) 2.823 0,10%