Stiens - Bedrijventerrein Middelsee

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0081.02BP0002 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0081.02BP0002-VO01 Planstatus voorontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 205.693 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijventerrein (art. 3) 120.605 58,63%

- Groen (art. 4) 34.896 16,96%

- Verkeer (art. 5) 29.751 14,46%

- Water (art. 6) 16.930 8,23%

- Woongebied (art. 7) 3.512 1,71%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 10.1) 205.693 100,00%