Stiens - De Wisseling

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0081.02BP0005 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0081.02BP0005-ON01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 28.484 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 1.116 3,92%

- Gemengd (art. 4) 3.718 13,05%

- Woongebied (art. 5) 23.650 83,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde 1 (art. 6) 28.484 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Lutskedyk
De Remize