Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Alde Leie - Leijester Hegedyk 27B (Kultuurfabriek Kooi-Aap) heeft op 17-11-2015 de status ontwerp gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leeuwarden
Dossier
NL.IMRO.0081.03BP0002
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0081.03BP0002-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.709 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - 2 (art. 3) 1.709 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 6.1) 1.709 100,00%
- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 6.2) 1.709 100,00%