Bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen

Bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen heeft op 01-04-2015 de status onherroepelijk gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leeuwarden
Dossier
NL.IMRO.0081.04BP0002
Dossierstatus
deels in werking
Identificatie
NL.IMRO.0081.04BP0002-VA02
Planstatus
onherroepelijk
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 38.532.269 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 33.697.450 87,45%
- Agrarisch - Paardenhouderijbedrijf (art. 4) 28.423 0,07%

- Bedrijf - 1 (art. 5) 17.934 0,05%
- Bedrijf - 2 (art. 6) 159.300 0,41%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 7) 2.948 0,01%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 8) 1.836 0,00%

- Bos (art. 9) 315.539 0,82%

- Cultuur en ontspanning - Kinderboerderij (art. 10) 37.643 0,10%
- Cultuur en ontspanning - Molen (art. 11) 1.319 0,00%

- Groen (art. 12) 77.857 0,20%
- Groen - Waardevolle erfbeplanting (art. 13) 66.383 0,17%

- Horeca (art. 14) 3.056 0,01%

- Maatschappelijk (art. 15) 38.933 0,10%

- Natuur (art. 16) 578.022 1,50%

- Recreatie - Gemengd (art. 17) 7.994 0,02%
- Recreatie - Jachthaven (art. 18) 24.547 0,06%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 19) 2.869 0,01%

- Sport - Sportvelden (art. 20) 96.055 0,25%

- Verkeer (art. 21) 1.197.227 3,11%
- Verkeer - Fiets- en voetpaden (art. 22) 29.363 0,08%
- Verkeer - Militair (art. 23) 43.655 0,11%

- Water (art. 24) 1.050.410 2,73%

- Wonen (art. 25) 254.310 0,66%
- Wonen - State (art. 26) 87.794 0,23%
- Wonen - Voormalige boerderijpanden (art. 27) 91.698 0,24%

- Woongebied (art. 28) 619.703 1,61%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 29) 111.124 0,29%

- Waarde - Archeologie (art. 30) 1.941.053 5,04%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 31) 174.355 0,45%
- Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle lijnen (art. 32) 97.125 0,25%
- Waarde - Landschap verkaveling (art. 33) 380.927 0,99%
- Waarde - Oudheidkundige waarden (art. 34) 83.875 0,22%
- Waarde - Rijksmonument (art. 35) 7.964 0,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 38.1) 6.051.529 15,71%
- geluidzone - luchtvaart 35 - 40 Ke (art. 38.2) 3.205.863 8,32%
- geluidzone - luchtvaart 40 - 45 Ke (art. 38.3) 3.770.686 9,79%
- geluidzone - luchtvaart 45 - 50 Ke (art. 38.4) 2.411.747 6,26%
- geluidzone - luchtvaart 50 - 55 Ke (art. 38.5) 1.010.418 2,62%
- geluidzone - luchtvaart 55 - 60 Ke (art. 38.6) 395.567 1,03%
- geluidzone - luchtvaart 60 - 65 Ke (art. 38.7) 171.070 0,44%

- luchtvaartverkeerzone - ILS verstoringsgebied (art. 38.8) 22.012.637 57,13%
- luchtvaartverkeerzone - invliegfunnel (art. 38.9) 3.525.820 9,15%

- veiligheidszone - lpg (art. 38.10) 7.029 0,02%
- veiligheidszone - munitie (art. 38.11) 835.481 2,17%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 38.12) 2.623.896 6,81%
- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 38.13) 18.960.410 49,21%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 38.14) 102.554 0,27%
- vrijwaringszone - weg (art. 38.15) 415.997 1,08%

- wro-zone - wijzigingsgebied functie bij het wonen (art. 28.7.1) 46.910 0,12%
- wro-zone - wijzigingsgebied invullocatie (art. 28.7.1) 6.397 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied Kletsefeart (art. 3.7.13) 100.032 0,26%
- wro-zone - wijzigingsgebied vaart Dekemastate (art. 3.7.14) 38.677 0,10%
- wro-zone - wijzigingsgebied wonen (art. 3.7.8) 8.753 0,02%