Bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen

Bestemmingsplan Bûtengebiet en doarpen heeft op 01-04-2015 de status onherroepelijk gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0081.04BP0002
Dossierstatus
deels in werking
Identificatie
NL.IMRO.0081.04BP0002-VA02
Planstatus
onherroepelijk
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 38.532.269 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 33.725.873 87,53%
- Agrarisch (art. 3) 33.697.450 87,45%
- Agrarisch - Paardenhouderijbedrijf (art. 4) 28.423 0,07%
Bedrijf 182.019 0,47%
- Bedrijf - 1 (art. 5) 17.934 0,05%
- Bedrijf - 2 (art. 6) 159.300 0,41%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 7) 2.948 0,01%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 8) 1.836 0,00%
Bos 315.539 0,82%
- Bos (art. 9) 315.539 0,82%
Cultuur en ontspanning 38.962 0,10%
- Cultuur en ontspanning - Kinderboerderij (art. 10) 37.643 0,10%
- Cultuur en ontspanning - Molen (art. 11) 1.319 0,00%
Groen 144.239 0,37%
- Groen (art. 12) 77.857 0,20%
- Groen - Waardevolle erfbeplanting (art. 13) 66.383 0,17%
Horeca 3.056 0,01%
- Horeca (art. 14) 3.056 0,01%
Maatschappelijk 38.933 0,10%
- Maatschappelijk (art. 15) 38.933 0,10%
Natuur 578.022 1,50%
- Natuur (art. 16) 578.022 1,50%
Recreatie 35.410 0,09%
- Recreatie - Gemengd (art. 17) 7.994 0,02%
- Recreatie - Jachthaven (art. 18) 24.547 0,06%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 19) 2.869 0,01%
Sport 96.055 0,25%
- Sport - Sportvelden (art. 20) 96.055 0,25%
Verkeer 1.270.245 3,30%
- Verkeer (art. 21) 1.197.227 3,11%
- Verkeer - Fiets- en voetpaden (art. 22) 29.363 0,08%
- Verkeer - Militair (art. 23) 43.655 0,11%
Water 1.050.410 2,73%
- Water (art. 24) 1.050.410 2,73%
Wonen 433.803 1,13%
- Wonen (art. 25) 254.310 0,66%
- Wonen - State (art. 26) 87.794 0,23%
- Wonen - Voormalige boerderijpanden (art. 27) 91.698 0,24%
Woongebied 619.703 1,61%
- Woongebied (art. 28) 619.703 1,61%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 111.124 0,29%
- Leiding - Gas (art. 29) 111.124 0,29 %
Waarde 2.685.299 6,97%
- Waarde - Archeologie (art. 30) 1.941.053 5,04 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 31) 174.355 0,45 %
- Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle lijnen (art. 32) 97.125 0,25 %
- Waarde - Landschap verkaveling (art. 33) 380.927 0,99 %
- Waarde - Oudheidkundige waarden (art. 34) 83.875 0,22 %
- Waarde - Rijksmonument (art. 35) 7.964 0,02 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 17.016.879 44,16%
- geluidzone - industrie (art. 38.1) 6.051.529 15,71 %
- geluidzone - luchtvaart 35 - 40 Ke (art. 38.2) 3.205.863 8,32 %
- geluidzone - luchtvaart 40 - 45 Ke (art. 38.3) 3.770.686 9,79 %
- geluidzone - luchtvaart 45 - 50 Ke (art. 38.4) 2.411.747 6,26 %
- geluidzone - luchtvaart 50 - 55 Ke (art. 38.5) 1.010.418 2,62 %
- geluidzone - luchtvaart 55 - 60 Ke (art. 38.6) 395.567 1,03 %
- geluidzone - luchtvaart 60 - 65 Ke (art. 38.7) 171.070 0,44 %
Luchtvaartverkeerzone 25.538.457 66,28%
- luchtvaartverkeerzone - ILS verstoringsgebied (art. 38.8) 22.012.637 57,13 %
- luchtvaartverkeerzone - invliegfunnel (art. 38.9) 3.525.820 9,15 %
Veiligheidszone 842.510 2,19%
- veiligheidszone - lpg (art. 38.10) 7.029 0,02 %
- veiligheidszone - munitie (art. 38.11) 835.481 2,17 %
Vrijwaringszone 22.102.858 57,36%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 38.12) 2.623.896 6,81 %
- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 38.13) 18.960.410 49,21 %
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 38.14) 102.554 0,27 %
- vrijwaringszone - weg (art. 38.15) 415.997 1,08 %
Wro-zone 200.769 0,52%
- wro-zone - wijzigingsgebied functie bij het wonen (art. 28.7.1) 46.910 0,12 %
- wro-zone - wijzigingsgebied invullocatie (art. 28.7.1) 6.397 0,02 %
- wro-zone - wijzigingsgebied Kletsefeart (art. 3.7.13) 100.032 0,26 %
- wro-zone - wijzigingsgebied vaart Dekemastate (art. 3.7.14) 38.677 0,10 %
- wro-zone - wijzigingsgebied wonen (art. 3.7.8) 8.753 0,02 %