Bûtengebiet en doarpen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0081.04BP0002 Dossierstatus deels in werking Identificatie NL.IMRO.0081.04BP0002-VO01 Planstatus voorontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 38.334.566 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 33.515.795 87,43%
- Agrarisch - Paardenhouderijbedrijf (art. 4) 36.396 0,09%

- Bedrijf - 1 (art. 5) 18.331 0,05%
- Bedrijf - 2 (art. 6) 159.300 0,42%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 7) 7.258 0,02%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 8) 1.836 0,00%

- Bos (art. 9) 329.634 0,86%

- Cultuur en ontspanning - Kinderboerderij (art. 10) 37.643 0,10%
- Cultuur en ontspanning - Molen (art. 11) 1.319 0,00%

- Groen (art. 12) 77.857 0,20%
- Groen - Waardevolle erfbeplanting (art. 13) 66.451 0,17%

- Horeca (art. 14) 3.086 0,01%

- Maatschappelijk (art. 15) 38.933 0,10%

- Natuur (art. 16) 517.132 1,35%

- Recreatie - Gemengd (art. 17) 7.994 0,02%
- Recreatie - Jachthaven (art. 18) 24.236 0,06%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 19) 2.869 0,01%

- Sport - Sportvelden (art. 20) 96.426 0,25%

- Verkeer (art. 21) 1.213.261 3,16%
- Verkeer - Fietspaden (art. 22) 22.888 0,06%
- Verkeer - Militair (art. 23) 43.655 0,11%

- Water (art. 24) 1.043.517 2,72%

- Wonen (art. 25) 251.003 0,65%
- Wonen - State (art. 26) 87.794 0,23%
- Wonen - Voormalige boerderijpanden (art. 27) 109.877 0,29%

- Woongebied (art. 28) 620.072 1,62%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 29) 135.840 0,35%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 30) 934.402 2,44%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 31) 1.037.502 2,71%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 32) 174.355 0,45%
- Waarde - Landschap verkaveling (art. 33) 380.927 0,99%
- Waarde - Oudheidkundige waarden (art. 34) 83.875 0,22%
- Waarde - Rijksmonument (art. 35) 7.964 0,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 38.1) 6.051.529 15,79%
- geluidzone - luchtvaart 35 - 40 Ke (art. 38.2) 3.205.863 8,36%
- geluidzone - luchtvaart 40 - 45 Ke (art. 38.3) 3.770.686 9,84%
- geluidzone - luchtvaart 45 - 50 Ke (art. 38.4) 2.411.747 6,29%
- geluidzone - luchtvaart 50 - 55 Ke (art. 38.5) 1.010.418 2,64%
- geluidzone - luchtvaart 55 - 60 Ke (art. 38.6) 395.567 1,03%
- geluidzone - luchtvaart 60 - 65 Ke (art. 38.7) 171.070 0,45%

- luchtvaartverkeerzone - ILS verstoringsgebied (art. 38.8) 21.804.322 56,88%
- luchtvaartverkeerzone - invliegfunnel (art. 38.9) 3.525.820 9,20%

- veiligheidszone - lpg (art. 38.10) 5.388 0,01%
- veiligheidszone - munitie (art. 38.11) 835.481 2,18%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 38.12) 2.412.739 6,29%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 38.13) 102.554 0,27%
- vrijwaringszone - weg (art. 38.14) 415.997 1,09%

- wro-zone - wijzigingsgebied functie bij het wonen (art. 28.5.1) 46.910 0,12%
- wro-zone - wijzigingsgebied invullocatie (art. 28.7.1) 5.327 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied Kletsefeart (art. 3.7.12) 100.032 0,26%