Reparatieplan Bûtengebiet en doarpen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden
DossierNL.IMRO.0081.04BP0002RP
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0081.04BP0002RP-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 03-05-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 29-05-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 38.532.269 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 77.765 0,20%
- Agrarisch (art. 2) 77.765 0,20%
Verkeer 313 0,00%
- Verkeer (art. 8) 313 0,00%
Woongebied 263 0,00%
- Woongebied (art. 13) 263 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 46.512 0,12%
Waarde - Archeologie (art. 14) 46.512 0,12%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 47.827 0,12%
geluidzone - industrie (art. 17) 11.921 0,03%
geluidzone - luchtvaart 40 - 45 Ke (art. 17) 25.496 0,07%
geluidzone - luchtvaart 45 - 50 Ke (art. 17) 10.409 0,03%
Luchtvaartverkeerzone 59.531 0,15%
luchtvaartverkeerzone - ILS verstoringsgebied (art. 17) 57.302 0,15%
luchtvaartverkeerzone - invliegfunnel (art. 17) 2.229 0,01%
Vrijwaringszone 28.180 0,07%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 17) 4.567 0,01%
vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 17) 23.612 0,06%
Wetgevingzone 55.663 0,14%
wetgevingzone - afwijkingsgebied functies bij het wonen (art. 13) 46.911 0,12%
wetgevingzone - wijzigingsgebied wonen (art. 13) 8.753 0,02%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Leeuwarden - Kamerverhuur detail kaart
Stiens Oost detail kaart
Hijum - Mieddyk 5 detail kaart
Reparatieplan Bûtengebiet en doarpen detail kaart
Stiens Oost detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Vertrokken naar onbekende bestemming. detail
Vaststelling welstandsrichtlijnen Leeuwarden - WTC Cambuur detail
Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP: week 32 detail
Onttrekking aan de openbaarheid van de steeg nabij het Suringarpad te Leeuwarden detail
Centrumgemeente regeling samenwerking Noardeast-Fryslan en Leeuwarden detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Alde Ringwei Hijum detail
Aldlânsdyk Britsum detail
Arjen Roelswei Alde Leie detail
Boarnsylsterwei Jelsum detail
Bokkestege Koarnjum detail
Brédyk Feinsum detail
Buerefinne Stiens detail
Bûtenskilwei Stiens detail
David van Goirlestrjitte Koarnjum detail
De Greiden Britsum detail

Meer weten over adressen?