Bestemmingsplan Reparatieplan Bûtengebiet en doarpen

Bestemmingsplan Reparatieplan Bûtengebiet en doarpen heeft op 03-05-2017 de status vastgesteld gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leeuwarden
Dossier
NL.IMRO.0081.04BP0002RP
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0081.04BP0002RP-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 38.532.269 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 2) 77.765 0,20%

- Verkeer (art. 8) 313 0,00%

- Woongebied (art. 13) 263 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 14) 46.512 0,12%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 17) 11.921 0,03%
- geluidzone - luchtvaart 40 - 45 Ke (art. 17) 25.496 0,07%
- geluidzone - luchtvaart 45 - 50 Ke (art. 17) 10.409 0,03%

- luchtvaartverkeerzone - ILS verstoringsgebied (art. 17) 57.302 0,15%
- luchtvaartverkeerzone - invliegfunnel (art. 17) 2.229 0,01%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 17) 4.567 0,01%
- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 17) 23.612 0,06%

- wetgevingzone - afwijkingsgebied functies bij het wonen (art. 13) 46.911 0,12%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied wonen (art. 13) 8.753 0,02%