Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Wijzigingsplan Jelsum - H. de Jongstrjitte heeft op 09-01-2015 de status ontwerp gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leeuwarden
Dossier
NL.IMRO.0081.04WP0002
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0081.04WP0002-ON01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 604 100%

Enkelbestemming m2 %
- Woongebied (art. 3) 604 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 4) 604 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 5.1) 604 100,00%
- geluidzone - luchtvaart 50 - 55 Ke (art. 5.2) 604 100,00%

- luchtvaartverkeerzone - ILS verstoringsgebied (art. 5.3) 604 100,00%
- luchtvaartverkeerzone - invliegfunnel (art. 5.4) 604 100,00%

- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 5.5) 604 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Hoatse de Jongstrjitte