Bestemmingsplan Noordelijke Elfsteden vaarroute

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0081.BPElfstedenroute Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0081.BPElfstedenroute-0001 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 294.566 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 73.173 24,84%

- Natuur (art. 4) 36.776 12,48%

- Water (art. 5) 184.616 62,67%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 6) 267 0,09%

- Waarde - Archeologie (art. 7) 12.426 4,22%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 10) 36.421 12,36%