Bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied 2010

Bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied 2010 heeft op 27-06-2011 de status vastgesteld gekregen door De Fryske Marren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
De Fryske Marren
Dossier
NL.IMRO.0082.000300
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0082.000300-0004
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 113.610.271 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 56.995.720 50,17%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 2.124.171 1,87%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 5) 51.863 0,05%

- Bedrijf (art. 6) 80.348 0,07%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 7) 43.881 0,04%

- Horeca (art. 8) 4.237 0,00%

- Kantoor (art. 9) 168 0,00%

- Maatschappelijk (art. 10) 19.979 0,02%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 11) 15.735 0,01%

- Natuur (art. 12) 4.794.174 4,22%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 13) 62.854 0,06%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 14) 117.345 0,10%

- Verkeer - 1 (art. 15) 580.687 0,51%
- Verkeer - 2 (art. 16) 86.947 0,08%
- Verkeer - 3 (art. 17) 289.877 0,26%
- Verkeer - 4 (art. 18) 967.448 0,85%

- Water (art. 19) 46.381.629 40,83%
- Water - Waterkering (art. 20) 119.472 0,11%

- Wonen (art. 21) 873.007 0,77%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 22) 729 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 23) 76.131 0,07%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 24) 404.324 0,36%

- Waarde - Archeologie (art. 25) 57.261 0,05%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 26) 711.860 0,63%
- Waarde - Natuur en Landschap (art. 27) 45.484.079 40,04%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 29.3) 945.847 0,83%

- veiligheidszone - lpg (art. 29.4) 674 0,00%

- wro-zone - ontheffingsgebied (art. 4.4) 6.157.202 5,42%