Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2016

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2016 heeft op 22-03-2016 de status vastgesteld gekregen door Ooststellingwerf.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0085.BpBuitengebied2016
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0085.BpBuitengebied2016-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 209.786.522 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 148.685.672 70,87%
- Agrarisch (art. 3) 148.493.525 70,78%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 4) 159.343 0,08%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 5) 32.804 0,02%
Bedrijf 723.536 0,34%
- Bedrijf (art. 6) 282.342 0,13%
- Bedrijf - Drinkwatervoorziening (art. 7) 39.721 0,02%
- Bedrijf - Loon- en grondverzetbedrijf (art. 8) 74.800 0,04%
- Bedrijf - Natuurbeheer (art. 9) 5.880 0,00%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 33.161 0,02%
- Bedrijf - Zandwinning (art. 11) 287.632 0,14%
Cultuur en ontspanning 3.181 0,00%
- Cultuur en ontspanning - Seksinrichting (art. 12) 3.181 0,00%
Detailhandel 70.916 0,03%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 13) 70.916 0,03%
Horeca 19.906 0,01%
- Horeca (art. 14) 19.906 0,01%
Maatschappelijk 283.678 0,14%
- Maatschappelijk (art. 15) 103.403 0,05%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 16) 16.632 0,01%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 17) 163.644 0,08%
Natuur 53.892.978 25,69%
- Natuur - 1 (art. 18) 27.159.185 12,95%
- Natuur - 2 (art. 19) 26.599.882 12,68%
- Natuur - 3 (art. 20) 133.911 0,06%
Recreatie 1.428.043 0,68%
- Recreatie - Centrale voorzieningen (art. 21) 14.210 0,01%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 22) 116.153 0,06%
- Recreatie - Groepsaccomodatie (art. 23) 50.573 0,02%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 25) 5.315 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 24) 1.032.444 0,49%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 26) 185.020 0,09%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 27) 24.328 0,01%
Sport 101.410 0,05%
- Sport (art. 28) 47.925 0,02%
- Sport - Manege (art. 30) 23.094 0,01%
- Sport - Zwembad (art. 29) 30.392 0,01%
Verkeer 531.025 0,25%
- Verkeer (art. 31) 531.025 0,25%
Water 185.490 0,09%
- Water (art. 32) 185.490 0,09%
Wonen 3.860.668 1,84%
- Wonen (art. 33) 3.860.668 1,84%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 1.170.243 0,56%
- Leiding - Gas (art. 34) 182.279 0,09 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 35) 987.964 0,47 %
Waarde 326.217.659 155,50%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 36) 3.113.442 1,48 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 37) 6.314.103 3,01 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 38) 53.804.095 25,65 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 39) 88.017.786 41,96 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 40) 6.192.577 2,95 %
- Waarde - Cultuurhistorie 1 (art. 41) 153.090.262 72,97 %
- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 42) 15.685.394 7,48 %
Waterstaat 59.962 0,03%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 43) 59.962 0,03 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 186.083 0,09%
- geluidzone - industrie (art. 47.1) 186.083 0,09 %
Milieuzone 17.756.422 8,46%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 47.2) 5.793.226 2,76 %
- milieuzone - hydrologisch beschermingsgebied (art. 47.7) 11.933.943 5,69 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 47.3) 29.252 0,01 %
Overige zone 88.885.887 42,37%
- overige zone - handhaven openheid (art. 47.4) 27.037.400 12,89 %
- overige zone - recreatieve zone (art. 48) 61.671.809 29,40 %
- overige zone - weidevogels (art. 3.1) 176.678 0,08 %
Veiligheidszone 13.165 0,01%
- veiligheidszone - gasdrukmeet- en regelstation (art. 47.5) 2.252 0,00 %
- veiligheidszone - lpg (art. 47.6) 10.912 0,01 %
Wetgevingzone 800 0,00%
- wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 19.6) 800 0,00 %