Herinvulling De Wissel (plandeel Beukenlaan) te Beetsterzwaag

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Opsterland
DossierNL.IMRO.0086.02BPDeWisselBL
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0086.02BPDeWisselBL-0201
Planstatusontwerp
Datum planstatus 08-06-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 15-06-2016
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 82.384 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 4.235 5,14%
- Groen (art. 3) 4.235 5,14%
Maatschappelijk 78.149 94,86%
- Maatschappelijk (art. 4) 78.149 94,86%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 250 0,30%
Leiding - Gas (art. 5) 250 0,30%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Herinvulling De Wissel (plandeel Beukenlaan) te Beetsterzwaag detail kaart
Herinvulling De Wissel (plandeel Beukenlaan) te Beetsterzwaag detail kaart
Beheersverordening Beetsterzwaag detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ondermandaatbesluit Afdeling Handhaving gemeente Heerenveen detail
Beleidsregels Wmo 2020 detail
Beetsterzwaag, It Merkelân 24B (B1 t/m 10) detail
Bekendmaking subsidieplafonds, gemeente Opsterland detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Wissel Beetsterzwaag detail
Beukenlaan Beetsterzwaag detail
Berkenlaan Beetsterzwaag detail
Winkelplein Beetsterzwaag detail
Freulesingel Beetsterzwaag detail
Meidoorn Beetsterzwaag detail

Meer weten over adressen?