Geo- en vastgoeddata op locatie:

Nij Beets Kom

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Opsterland
DossierNL.IMRO.0086.11BPKom
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0086.11BPKom-0201
Planstatusontwerp
Datum planstatus 01-09-2014
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 799.544 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 97.002 12,13%
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 3) 97.002 12,13%
Bedrijf 22.673 2,84%
- Bedrijf (art. 4) 22.500 2,81%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 172 0,02%
Bedrijventerrein 65.927 8,25%
- Bedrijventerrein (art. 6) 65.927 8,25%
Bos 17.778 2,22%
- Bos (art. 7) 17.778 2,22%
Cultuur en ontspanning 42.595 5,33%
- Cultuur en ontspanning (art. 8) 42.595 5,33%
Gemengd 1.575 0,20%
- Gemengd (art. 9) 1.575 0,20%
Groen 22.955 2,87%
- Groen (art. 10) 22.955 2,87%
Horeca 191 0,02%
- Horeca (art. 11) 191 0,02%
Maatschappelijk 19.989 2,50%
- Maatschappelijk (art. 12) 19.989 2,50%
Recreatie 8.331 1,04%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 13) 8.331 1,04%
Sport 55.211 6,91%
- Sport (art. 14) 55.211 6,91%
Verkeer 128.307 16,05%
- Verkeer (art. 15) 57.913 7,24%
- Verkeer - Verblijf (art. 16) 70.394 8,80%
Water 29.132 3,64%
- Water (art. 17) 29.132 3,64%
Wonen 287.879 36,01%
- Wonen (art. 18) 284.818 35,62%
- Wonen - Wooncentrum (art. 19) 3.060 0,38%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 6.281 0,79%
Leiding - Riool (art. 20) 6.281 0,79%
Waarde 22.084 2,76%
Waarde - Archeologie 2 (art. 21) 22.084 2,76%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 139.616 17,46%
milieuzone - waterwingebied (art. 25.1) 139.616 17,46%
Wetgevingzone 17.204 2,15%
wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 6) 1.150 0,14%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 27) 14.960 1,87%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 15) 1.094 0,14%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
gerechtelijke uitspraak Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 16-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Nij Beets Kom vastgesteld 07-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Nij Beets Kom ontwerp 01-09-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 30-06-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 30-06-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Beleidsnota Woonschepen Gemeente Opsterland 24-06-2019 24-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Nadere regels ‘Aansprekende (inter)nationale evenementen op het gebied van sport en cultuur 2019’ 24-06-2019 24-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie raadsleden Opsterland 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Standplaatsenbeleid gemeente Opsterland 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit griffiepersoneel 13-06-2019 13-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Peppel Nij Beets detail
Blauwe Kampwei Nij Beets detail
De Bjirk Nij Beets detail
De Els Nij Beets detail
De Esk Nij Beets detail
Doarpsstrjitte Nij Beets detail
Domela Nieuwenhuisweg Nij Beets detail
Dûmnysbosk Nij Beets detail
Geawei Nij Beets detail
Gietersewei Nij Beets detail

Meer weten over adressen?