Weinterp 12 Wijnjewoude

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Opsterland
DossierNL.IMRO.0086.17BPWWeinterp12
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0086.17BPWWeinterp12-0201
Planstatusontwerp
Datum planstatus 06-11-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 22-11-2017
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 521 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 521 100,00%
- Wonen (art. 3) 521 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Beheersverordening Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Wijnjewoude, Tolleane 3 detail
Bekendmaking subsidieplafonds, gemeente Opsterland detail
Nij Beets detail
Olterterp detail
Beetsterzwaag detail

Vergunningen in de gaten houden?