Geo- en vastgoeddata op locatie:

Weinterp 12 Wijnjewoude

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Opsterland
DossierNL.IMRO.0086.17BPWWeinterp12
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0086.17BPWWeinterp12-0201
Planstatusontwerp
Datum planstatus 06-11-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 22-11-2017
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 521 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 521 100,00%
- Wonen (art. 3) 521 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
gerechtelijke uitspraak Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 16-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 30-06-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 30-06-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied ontwerp 01-11-2013 detail naar de kaart
beheersverordening Beheersverordening Buitengebied vastgesteld 03-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
loterijvergunning Nij Beets, Blauwe Kampwei 10B 17-04-2019 22-05-2019 detail
collectevergunning Ureterp 17-04-2019 23-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening consumptieve Blijverslening gemeente Opsterland 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening Verzilverlening gemeente Opsterland 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit aanwijzing toezichthouders van Wetterskip Fryslân 15-04-2019 15-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.