Geo- en vastgoeddata op locatie:

Nije Heawei

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Opsterland
DossierNL.IMRO.0086.17OVNijeHeawei
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0086.17OVNijeHeawei-0201
Planstatusontwerp
Datum planstatus 20-07-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 27-08-2015
Teksten bijlage bij besluitdocument   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 21.514 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Nije Heawei 21.514 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Nije Heawei vastgesteld 15-10-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 16-09-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Nije Heawei ontwerp 20-07-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 30-06-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 30-06-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Beleidsnota Woonschepen Gemeente Opsterland 24-06-2019 24-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Standplaatsenbeleid gemeente Opsterland 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie raadsleden Opsterland 2019 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit griffiepersoneel 13-06-2019 13-08-2019 detail
overig Gorredijk, Leitswei 11-13 en De Klok 3 05-06-2019 10-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?