6.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 30-06-2014 de status vastgesteld gekregen door Opsterland.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Opsterland
Dossier
NL.IMRO.0086.BPBuitengebied
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0086.BPBuitengebied-0301
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 212.892.164 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 152.861.305 71,80%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 4) 89.380 0,04%

- Bedrijf (art. 5) 1.430.104 0,67%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 107.442 0,05%

- Bos (art. 7) 19.094.376 8,97%

- Groen (art. 8) 123.717 0,06%

- Horeca (art. 9) 199.991 0,09%

- Maatschappelijk (art. 10) 197.255 0,09%

- Natuur (art. 11) 23.320.097 10,95%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 12) 180.541 0,08%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 13) 198.937 0,09%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 14) 32.561 0,02%
- Recreatie - Verblijfsaccommodatie (art. 15) 79.960 0,04%

- Sport (art. 16) 778.789 0,37%

- Verkeer (art. 17) 6.288.278 2,95%

- Water (art. 18) 2.022.173 0,95%

- Wonen (art. 19) 3.915.500 1,84%
- Wonen - Molen (art. 20) 1.229 0,00%
- Wonen - Woonboerderij (art. 21) 1.964.899 0,92%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 22) 5.587 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 23) 992.039 0,47%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 24) 900.736 0,42%

- Waarde - Archeologie (art. 25) 1.031.187 0,48%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 26) 84.020.669 39,47%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 29.1) 1.104.731 0,52%

- luchtvaartverkeerzone (art. 29.2) 46.661.294 21,92%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 29.3) 2.046.972 0,96%

- veiligheidszone - lpg (art. 29.4) 34.719 0,02%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 29.5) 502.234 0,24%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 29.6) 1.720.846 0,81%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied Koningsdiep (art. 31) 4.015.679 1,89%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied N381 (art. 17.5) 61.754 0,03%