Bestemmingsplan Heartbreak Hotel te Oosterend

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Terschelling
DossierNL.IMRO.0093.BP2017HeartbHotel
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0093.BP2017HeartbHotel-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 21-11-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 29-12-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.188 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Natuur 1.188 100,00%
- Natuur (art. 3) 1.188 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 1.188 100,00%
vrijwaringszone - duin (art. 7.1) 1.188 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Beheersverordening Natuurgebieden detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanwijzen collectieve festiviteiten 2015 detail
Aanwijzingsbesluit loco gemeentesecretaris detail
Aanwijzingsbesluit toezichthoudre Drank- en horecawet detail
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder op basis van de Drank- en Horecawet detail
Aanwijsbesluit toezichthouder Drank- en horecawet detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Badweg Oosterend Oosterend detail

Meer weten over adressen?