Formerum Noord, Recreatiewoningen Dirkmansweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Terschelling
DossierNL.IMRO.0093.WP2017FNRWDIRKM
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0093.WP2017FNRWDIRKM-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-01-2019
Officiële bekendmaking staatscourant 07-02-2019
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.126 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Recreatie 2.126 100,00%
- Recreatie - 2 (recreatiewoningenterreinen) (art. 3) 2.126 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding kampeerterreinen detail kaart
Bestemmingsplan Formerum Noord detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanwijzen collectieve festiviteiten 2015 detail
Aanwijzingsbesluit loco gemeentesecretaris detail
Aanwijsbesluit toezichthouder Drank- en horecawet detail
Aanwijzingsbesluit toezichthoudre Drank- en horecawet detail
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder op basis van de Drank- en Horecawet detail

Vergunningen in de gaten houden?