Bestemmingsplan Hotels Badweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Vlieland
DossierNL.IMRO.0096.077104
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0096.077104-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 19-01-2009
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 42.583 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Horeca 14.069 33,04%
- Horeca - Hotel (art. 3) 13.478 31,65%
- Horeca - Strandpaviljoen (art. 4) 591 1,39%
Natuur 23.622 55,47%
- Natuur (art. 5) 23.622 55,47%
Recreatie 1.874 4,40%
- Recreatie - Manege (art. 6) 1.874 4,40%
Verkeer 3.019 7,09%
- Verkeer - Verblijf (art. 7) 3.019 7,09%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 42.583 100,00%
Waterstaat - Waterkering (art. 8) 42.583 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Herziening Zomerhuizenterrein (zwembadverbod) detail kaart
Vlieland - 't Badhuys detail kaart
Vlieland - Manege Badweg 8 detail kaart
Zomerhuizenterrein detail kaart
Bestemmingsplan Zomerhuizenterrein detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kerstcross 2014 detail
Kennisgeving ontwerp-watergebiedsplan Koningsdiep-Oost Wetterskip Fryslân. detail
Generatiepact Wetterskip Fryslân detail
Beleidsregels Werknemersvoorzieningen Participatiewet 2019 detail
Dorpsstraat 170 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Badweg Vlieland detail

Meer weten over adressen?