Bestemmingsplan Buitengebied 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Weststellingwerf
DossierNL.IMRO.0098.BPBuitengebied
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0098.BPBuitengebied-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-12-2014
Officiële bekendmaking staatscourant 07-01-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 214.457.864 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 163.622.713 76,30%
- Agrarisch (art. 3) 163.414.884 76,20%
- Agrarisch - Paardenbedrijf (art. 4) 207.829 0,10%
Bedrijf 1.867.730 0,87%
- Bedrijf (art. 5) 253.832 0,12%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant bedrijf (art. 6) 97.839 0,05%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 7) 189.827 0,09%
- Bedrijf - Zandwinning (art. 8) 1.326.233 0,62%
Detailhandel 49.784 0,02%
- Detailhandel (art. 9) 49.784 0,02%
Dienstverlening 40.930 0,02%
- Dienstverlening - Dierenkliniek (art. 10) 40.930 0,02%
Horeca 15.172 0,01%
- Horeca (art. 11) 15.172 0,01%
Maatschappelijk 151.071 0,07%
- Maatschappelijk (art. 12) 76.858 0,04%
- Maatschappelijk - Zorg (art. 13) 74.212 0,03%
Natuur 38.381.995 17,90%
- Natuur (art. 14) 38.381.995 17,90%
Recreatie 637.884 0,30%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 15) 185.681 0,09%
- Recreatie - Jachthaven (art. 16) 18.884 0,01%
- Recreatie - Molen (art. 17) 733 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 18) 344.784 0,16%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 19) 87.803 0,04%
Sport 266.919 0,12%
- Sport (art. 20) 220.864 0,10%
- Sport - Manege (art. 21) 46.054 0,02%
Verkeer 2.824.114 1,32%
- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 273.329 0,13%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 23) 2.550.785 1,19%
Water 1.796.569 0,84%
- Water (art. 24) 1.796.569 0,84%
Wonen 4.821.481 2,25%
- Wonen (art. 25) 3.962.810 1,85%
- Wonen - Voormalige boerderijpanden (art. 26) 858.670 0,40%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.624.265 0,76%
Leiding - Gas (art. 27) 736.727 0,34%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 887.537 0,41%
Waarde 216.644.524 101,02%
Waarde - Archeologie (art. 29) 207.093.839 96,57%
Waarde - Cultuurhistorie 1 (art. 30) 9.454.642 4,41%
Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 31) 96.043 0,04%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 137.921 0,06%
geluidzone - industrie (art. 35.1) 137.921 0,06%
Milieuzone 4.686.702 2,19%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 35.2) 4.686.702 2,19%
Overige zone 1.082.007 0,50%
overige zone - dijken (art. 35.3) 1.049.283 0,49%
overige zone - zandpad (art. 35.4) 32.724 0,02%
Veiligheidszone 1.894.758 0,88%
veiligheidszone - bedrijven (art. 35.5) 1.222 0,00%
veiligheidszone - leiding (art. 35.6) 1.814.842 0,85%
veiligheidszone - lpg (art. 35.7) 78.694 0,04%
Vrijwaringszone 502.657 0,23%
vrijwaringszone - molenbiotoop de rietvink 100m (art. 35.8) 31.415 0,01%
vrijwaringszone - molenbiotoop de rietvink 150m (art. 35.8) 39.270 0,02%
vrijwaringszone - molenbiotoop de rietvink 200m (art. 35.8) 54.978 0,03%
vrijwaringszone - molenbiotoop de rietvink 250m (art. 35.8) 70.686 0,03%
vrijwaringszone - molenbiotoop de rietvink 300m (art. 35.8) 86.395 0,04%
vrijwaringszone - molenbiotoop de rietvink 350m (art. 35.8) 102.103 0,05%
vrijwaringszone - molenbiotoop de rietvink 400m (art. 35.8) 117.811 0,05%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Omgevingsvergunning Vinkegavaartweg 12 te De Hoeve detail kaart
Nijksweg 3 detail kaart
Bestemmingsplan modificaties gastransportnet Zwolle - Heerenveen detail kaart
veegplan Noordelijke Kernen detail kaart
Steggerdaweg 104 Steggerda detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Omgevingsaanvraag: aanbouw gevelelement detail
Verleende vergunning: organiseren truckrit detail
Nieuw negatief beleid gaswinning in Weststellingwerf detail
AB-vergadering van de GR SW ‘Fryslân’ detail
Omgevingsvergunning: plaatsen erfafscheiding detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Aan de Regel Blesdijke detail
Eikenlaan Blesdijke detail
Friese Veldweg Blesdijke detail
Lijsterbeslaan Blesdijke detail
Markeweg Blesdijke detail
Nijksweg Blesdijke detail
Sasweg Blesdijke detail
Steenwijkerweg Blesdijke detail
Alteveersweg Boijl detail
Bekhofweg Boijl detail

Meer weten over adressen?