Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Buitengebied 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Weststellingwerf
DossierNL.IMRO.0098.BPBuitengebied
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0098.BPBuitengebied-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-12-2014
Officiële bekendmaking staatscourant 07-01-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 214.457.864 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 163.622.713 76,30%
- Agrarisch (art. 3) 163.414.884 76,20%
- Agrarisch - Paardenbedrijf (art. 4) 207.829 0,10%
Bedrijf 1.867.730 0,87%
- Bedrijf (art. 5) 253.832 0,12%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant bedrijf (art. 6) 97.839 0,05%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 7) 189.827 0,09%
- Bedrijf - Zandwinning (art. 8) 1.326.233 0,62%
Detailhandel 49.784 0,02%
- Detailhandel (art. 9) 49.784 0,02%
Dienstverlening 40.930 0,02%
- Dienstverlening - Dierenkliniek (art. 10) 40.930 0,02%
Horeca 15.172 0,01%
- Horeca (art. 11) 15.172 0,01%
Maatschappelijk 151.071 0,07%
- Maatschappelijk (art. 12) 76.858 0,04%
- Maatschappelijk - Zorg (art. 13) 74.212 0,03%
Natuur 38.381.995 17,90%
- Natuur (art. 14) 38.381.995 17,90%
Recreatie 637.884 0,30%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 15) 185.681 0,09%
- Recreatie - Jachthaven (art. 16) 18.884 0,01%
- Recreatie - Molen (art. 17) 733 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 18) 344.784 0,16%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 19) 87.803 0,04%
Sport 266.919 0,12%
- Sport (art. 20) 220.864 0,10%
- Sport - Manege (art. 21) 46.054 0,02%
Verkeer 2.824.114 1,32%
- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 273.329 0,13%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 23) 2.550.785 1,19%
Water 1.796.569 0,84%
- Water (art. 24) 1.796.569 0,84%
Wonen 4.821.481 2,25%
- Wonen (art. 25) 3.962.810 1,85%
- Wonen - Voormalige boerderijpanden (art. 26) 858.670 0,40%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.624.265 0,76%
Leiding - Gas (art. 27) 736.727 0,34%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 887.537 0,41%
Waarde 216.644.524 101,02%
Waarde - Archeologie (art. 29) 207.093.839 96,57%
Waarde - Cultuurhistorie 1 (art. 30) 9.454.642 4,41%
Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 31) 96.043 0,04%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 137.921 0,06%
geluidzone - industrie (art. 35.1) 137.921 0,06%
Milieuzone 4.686.702 2,19%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 35.2) 4.686.702 2,19%
Overige zone 1.082.007 0,50%
overige zone - dijken (art. 35.3) 1.049.283 0,49%
overige zone - zandpad (art. 35.4) 32.724 0,02%
Veiligheidszone 1.894.758 0,88%
veiligheidszone - bedrijven (art. 35.5) 1.222 0,00%
veiligheidszone - leiding (art. 35.6) 1.814.842 0,85%
veiligheidszone - lpg (art. 35.7) 78.694 0,04%
Vrijwaringszone 502.657 0,23%
vrijwaringszone - molenbiotoop de rietvink 100m (art. 35.8) 31.415 0,01%
vrijwaringszone - molenbiotoop de rietvink 150m (art. 35.8) 39.270 0,02%
vrijwaringszone - molenbiotoop de rietvink 200m (art. 35.8) 54.978 0,03%
vrijwaringszone - molenbiotoop de rietvink 250m (art. 35.8) 70.686 0,03%
vrijwaringszone - molenbiotoop de rietvink 300m (art. 35.8) 86.395 0,04%
vrijwaringszone - molenbiotoop de rietvink 350m (art. 35.8) 102.103 0,05%
vrijwaringszone - molenbiotoop de rietvink 400m (art. 35.8) 117.811 0,05%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Vinkegavaartweg 12 te De Hoeve vastgesteld 12-09-2019 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Nijksweg 3 vastgesteld 18-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan modificaties gastransportnet Zwolle - Heerenveen vastgesteld 13-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan veegplan Noordelijke Kernen geconsolideerd 22-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Steggerdaweg 104 Steggerda ontwerp 03-11-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
evenementenvergunning VERLEENDE VERGUNNINGEN: organiseren fiets 4-daagse 21-05-2019 02-07-2019 detail
drank- en horecavergunning VERLEENDE VERGUNNINGEN: ontheffing drankverbod 21-05-2019 02-07-2019 detail
mededelingen AGENDA RAADSCOMMISSIEVERGADERING OP MAANDAG 27 MEI 2019 21-05-2019 02-07-2019 detail
mededelingen PARKEERVERBOD 14-05-2019 25-06-2019 detail
omgevingsvergunning OMGEVINGSAANVRAGEN: realiseren 1 wandelbrug in de Lindewijk 14-05-2019 25-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Aan de Regel Blesdijke detail
Eikenlaan Blesdijke detail
Friese Veldweg Blesdijke detail
Lijsterbeslaan Blesdijke detail
Markeweg Blesdijke detail
Nijksweg Blesdijke detail
Sasweg Blesdijke detail
Steenwijkerweg Blesdijke detail
Alteveersweg Boijl detail
Bekhofweg Boijl detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox