Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2014

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2014 heeft op 01-06-2016 de status vastgesteld gekregen door Weststellingwerf.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Weststellingwerf
Dossier
NL.IMRO.0098.BPBuitengebied
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0098.BPBuitengebied-VA02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 214.223.098 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 163.180.123 76,17%
- Agrarisch - Paardenbedrijf (art. 4) 207.829 0,10%

- Bedrijf (art. 5) 253.832 0,12%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant bedrijf (art. 6) 97.839 0,05%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 7) 189.827 0,09%
- Bedrijf - Zandwinning (art. 8) 1.326.233 0,62%

- Detailhandel (art. 9) 49.784 0,02%

- Dienstverlening - Dierenkliniek (art. 10) 40.930 0,02%

- Horeca (art. 11) 15.172 0,01%

- Maatschappelijk (art. 12) 76.858 0,04%
- Maatschappelijk - Zorg (art. 13) 74.212 0,03%

- Natuur (art. 14) 38.381.995 17,92%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 15) 185.681 0,09%
- Recreatie - Jachthaven (art. 16) 18.884 0,01%
- Recreatie - Molen (art. 17) 733 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 18) 344.784 0,16%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 19) 87.803 0,04%

- Sport (art. 20) 220.864 0,10%
- Sport - Manege (art. 21) 46.054 0,02%

- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 273.329 0,13%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 23) 2.550.785 1,19%

- Water (art. 24) 1.796.569 0,84%

- Wonen (art. 25) 3.962.810 1,85%
- Wonen - Voormalige boerderijpanden (art. 26) 858.670 0,40%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 27) 735.991 0,34%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 887.537 0,41%

- Waarde - Archeologie (art. 29) 206.859.074 96,56%
- Waarde - Cultuurhistorie 1 (art. 30) 9.430.369 4,40%
- Waarde - Cultuurhistorie 2 (art. 31) 96.043 0,04%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 35.1) 137.921 0,06%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 35.2) 4.686.702 2,19%

- overige zone - dijken (art. 35.3) 1.049.283 0,49%
- overige zone - zandpad (art. 35.4) 32.724 0,02%

- veiligheidszone - bedrijven (art. 35.5) 1.222 0,00%
- veiligheidszone - leiding (art. 35.6) 1.814.842 0,85%
- veiligheidszone - lpg (art. 35.7) 78.694 0,04%

- vrijwaringszone - molenbiotoop de rietvink 100m (art. 35.8) 31.415 0,01%
- vrijwaringszone - molenbiotoop de rietvink 150m (art. 35.8) 39.270 0,02%
- vrijwaringszone - molenbiotoop de rietvink 200m (art. 35.8) 54.978 0,03%
- vrijwaringszone - molenbiotoop de rietvink 250m (art. 35.8) 70.686 0,03%
- vrijwaringszone - molenbiotoop de rietvink 300m (art. 35.8) 86.395 0,04%
- vrijwaringszone - molenbiotoop de rietvink 350m (art. 35.8) 102.103 0,05%
- vrijwaringszone - molenbiotoop de rietvink 400m (art. 35.8) 117.811 0,05%