Bestemmingsplan Scheltingapolder

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Weststellingwerf
DossierNL.IMRO.0098.BPScheltingapolder
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0098.BPScheltingapolder-0301
Planstatusontwerp
Datum planstatus 01-04-2010
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 534.506 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Natuur 534.506 100,00%
- Natuur (art. 3) 534.506 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Buitengebied 2014 detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied 2014 detail kaart
Gerechtelijke uitspraak Bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied 2014 detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied 2014 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
AB-vergadering van de GR SW ‘Fryslân’ detail
Nieuw negatief beleid gaswinning in Weststellingwerf detail
Inloopspreekuur maandag 17 juni 2019 detail
Agenda raadsvergadering 11 juni 2019 detail
Vertrokken naar onbekende bestemming detail

Vergunningen in de gaten houden?