Ter Idzard – Woningbouwlocatie 4 woningen Hamersweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Weststellingwerf Dossier NL.IMRO.0098.BPTERIDZAWZHAMERSW Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0098.BPTERIDZAWZHAMERSW-ON02 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 19.996 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 7.026 35,14%

- Groen (art. 4) 1.513 7,57%

- Water (art. 5) 360 1,80%

- Woongebied (art. 6) 11.097 55,50%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Leidingstrook (art. 7) 720 3,60%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 3.3) 2.517 12,59%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Hamersweg
Idzardaweg