Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Nijeholtpade

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Weststellingwerf
DossierNL.IMRO.0098.bpnijeholtpade
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0098.bpnijeholtpade-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 14-11-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 202.655 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 41.703 20,58%
- Agrarisch (art. 3) 41.703 20,58%
Bedrijf 120 0,06%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 120 0,06%
Bos 16.323 8,05%
- Bos (art. 5) 16.323 8,05%
Gemengd 51.228 25,28%
- Gemengd (art. 6) 51.228 25,28%
Groen 1.512 0,75%
- Groen (art. 7) 1.512 0,75%
Maatschappelijk 13.943 6,88%
- Maatschappelijk (art. 8) 6.498 3,21%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 9) 7.445 3,67%
Sport 5.279 2,60%
- Sport (art. 10) 5.279 2,60%
Verkeer 13.840 6,83%
- Verkeer (art. 11) 13.840 6,83%
Woongebied 58.708 28,97%
- Woongebied (art. 12) 58.708 28,97%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 1.939 0,96%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 3) 1.939 0,96%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld 22-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld 01-06-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Gerechtelijke uitspraak Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 31-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld 01-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied 2014 ontwerp 21-02-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
drank- en horecavergunning VERLEENDE VERGUNNINGEN: organiseren paasvuur met een ontheffing drankverbod  09-04-2019 21-05-2019 detail
overig VERLEENDE VERGUNNINGEN: verkopen van loten 09-04-2019 21-05-2019 detail
mededelingen Vertrokken naar onbekende bestemming 09-04-2019 21-05-2019 detail
overig Tijdelijke verkeersmaatregel i.v.m. voorjaarskermis 2019 in Wolvega 09-04-2019 21-05-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende vergunning: bouwen aanbouw 02-04-2019 14-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Binnenweg Nijeholtpade detail
Hoofdweg Nijeholtpade detail
Kerkdreef Nijeholtpade detail
Kerkweg Nijeholtpade detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox