7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Kernen heeft op 08-01-2020 de status ontwerp gekregen door Coevorden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Coevorden
Dossier
NL.IMRO.0109.023BP00000
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0109.023BP00000-0003
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 21.285.777 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 699.024 3,28%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 4) 31.757 0,15%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 5) 52.206 0,25%

- Agrarisch met waarden (art. 1) 4.366 0,02%
- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 6) 4.120.440 19,36%

- Bedrijf (art. 7) 225.999 1,06%
- Bedrijf - Brandweerkazerne (art. 8) 13.134 0,06%
- Bedrijf - Gasontvangststation (art. 9) 1.575 0,01%
- Bedrijf - Molen (art. 10) 3.217 0,02%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 11) 278 0,00%
- Bedrijf - Opslag (art. 12) 2.526 0,01%
- Bedrijf - RWZI (art. 13) 8.587 0,04%
- Bedrijf - Steunpunt Rijkswaterstaat (art. 14) 22.744 0,11%
- Bedrijf - Tuincentrum (art. 15) 13.969 0,07%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 16) 4.693 0,02%

- Bos (art. 17) 319.358 1,50%

- Centrum (art. 18) 311.109 1,46%

- Cultuur en ontspanning (art. 19) 101.421 0,48%

- Detailhandel (art. 20) 16.689 0,08%

- Gemengd (art. 21) 74.292 0,35%

- Groen (art. 22) 1.527.196 7,17%
- Groen - Brink (art. 23) 11.861 0,06%
- Groen - Stadspark (art. 24) 143.170 0,67%

- Maatschappelijk (art. 25) 379.337 1,78%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 26) 195.067 0,92%
- Maatschappelijk - Bijzondere woonvorm (art. 28) 3.553 0,02%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 27) 3.495 0,02%

- Natuur (art. 29) 150.652 0,71%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 30) 16.596 0,08%
- Recreatie - Sport (art. 32) 14.831 0,07%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 31) 135.046 0,63%

- Sport (art. 32) 752.055 3,53%
- Sport - Manege (art. 33) 37.335 0,18%

- Tuin (art. 34) 23.947 0,11%

- Verkeer (art. 35) 1.972.500 9,27%
- Verkeer - Railverkeer (art. 36) 49.059 0,23%

- Water (art. 37) 609.654 2,86%

- Wonen (art. 38) 2.557.992 12,02%
- Wonen - Markeweg 1 Noord-Sleen (art. 38) 3.671 0,02%

- Woongebied (art. 40) 6.649.801 31,24%
- Woongebied - Molenakkers II (art. 41) 7.290 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 42) 63.360 0,30%
- Leiding - Hoogspanning (art. 43) 35.594 0,17%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 44) 32.320 0,15%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 45) 988.829 4,65%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 46) 2.114.037 9,93%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 47) 3.291.566 15,46%
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde (art. 48) 6.901.981 32,43%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht Benneveld (art. 49) 171.355 0,81%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht Gees (art. 50) 76.285 0,36%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht Oud Aalden (art. 51) 183.883 0,86%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht Coevorden (art. 52) 317.494 1,49%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 53) 5.086.586 23,90%
- Waarde - karakteristiek object (art. 54) 119.839 0,56%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 58) 332.866 1,56%

- milieuzone - geluidsgevoelige functie (art. 58) 13.248 0,06%
- milieuzone - geurzone (art. 58) 1.713 0,01%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 58) 480.335 2,26%

- overige zone - Beeldkwaliteit en inpassing 1 (art. 58) 2.314 0,01%
- overige zone - Beeldkwaliteit en inpassing 10 (art. 58) 99.505 0,47%
- overige zone - Beeldkwaliteit en inpassing 11 (art. 58) 8.266 0,04%
- overige zone - Beeldkwaliteit en inpassing 12 (art. 58) 1.654 0,01%
- overige zone - Beeldkwaliteit en inpassing 13 (art. 58) 22.219 0,10%
- overige zone - Beeldkwaliteit en inpassing 14 (art. 58) 56.767 0,27%
- overige zone - Beeldkwaliteit en inpassing 15 (art. 58) 46.416 0,22%
- overige zone - Beeldkwaliteit en inpassing 2 (art. 58) 6.616 0,03%
- overige zone - Beeldkwaliteit en inpassing 3 (art. 58) 3.091 0,01%
- overige zone - Beeldkwaliteit en inpassing 4 (art. 58) 735 0,00%
- overige zone - Beeldkwaliteit en inpassing 5 (art. 58) 22.490 0,11%
- overige zone - Beeldkwaliteit en inpassing 6 (art. 58) 4.787 0,02%
- overige zone - Beeldkwaliteit en inpassing 7 (art. 58) 602.295 2,83%
- overige zone - Beeldkwaliteit en inpassing 8 (art. 58) 1.762 0,01%
- overige zone - Beeldkwaliteit en inpassing 9 (art. 58) 107.675 0,51%
- overige zone - te slopen bijgebouwen (art. 58) 24 0,00%

- veiligheidszone - bevi (art. 58) 2.131 0,01%
- veiligheidszone - lpg (art. 58) 6.811 0,03%

- vrijwaringszone - Laagvliegroute (art. 58) 2.815.611 13,23%
- vrijwaringszone - molenbiotoop - Alberdina, Noord-Sleen (art. 58) 291.003 1,37%
- vrijwaringszone - molenbiotoop - De Arend, Coevorden (art. 58) 124.819 0,59%
- vrijwaringszone - molenbiotoop - De Bente, Dalen (art. 58) 215.742 1,01%
- vrijwaringszone - molenbiotoop - De Hoop, Sleen (art. 58) 688.445 3,23%
- vrijwaringszone - molenbiotoop - De Hoop, Wachtum (art. 58) 322.633 1,52%
- vrijwaringszone - molenbiotoop - Jan Pol, Dalen (art. 58) 756.891 3,56%
- vrijwaringszone - molenbiotoop - Jantiena Helling, Aalden (art. 58) 412.096 1,94%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied - citadelpunt (art. 58) 2.713 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - Molenakkers (art. 58) 16.481 0,08%