Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Buitengebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Coevorden
DossierNL.IMRO.0109.100BP00012
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0109.100BP00012-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 09-12-2014
Officiële bekendmaking staatscourant 02-02-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 267.694.687 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 207.080.690 77,36%
- Agrarisch met waarden - Beekdallandschap (art. 3) 64.422.370 24,07%
- Agrarisch met waarden - Essenlandschap (art. 4) 31.414.567 11,74%
- Agrarisch met waarden - Ontginningenlandschap (art. 5) 111.243.753 41,56%
Bedrijf 1.088.358 0,41%
- Bedrijf (art. 6) 300.133 0,11%
- Bedrijf - Afsluiterlocatie (art. 7) 4.391 0,00%
- Bedrijf - Mijnbouw (art. 8) 523.615 0,20%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 9) 72.342 0,03%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 44.810 0,02%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 11) 143.068 0,05%
Bos 3.001.990 1,12%
- Bos - Beplantingsstrook (art. 12) 3.001.990 1,12%
Cultuur en ontspanning 83.953 0,03%
- Cultuur en ontspanning (art. 13) 83.953 0,03%
Horeca 17.024 0,01%
- Horeca (art. 14) 17.024 0,01%
Maatschappelijk 70.987 0,03%
- Maatschappelijk (art. 15) 56.208 0,02%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 16) 14.779 0,01%
Natuur 45.976.721 17,18%
- Natuur (art. 17) 45.976.721 17,18%
Recreatie 509.810 0,19%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 18) 457.336 0,17%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 19) 52.473 0,02%
Sport 418.699 0,16%
- Sport (art. 20) 283.326 0,11%
- Sport - Manege (art. 21) 135.373 0,05%
Verkeer 4.676.551 1,75%
- Verkeer (art. 22) 4.502.151 1,68%
- Verkeer - Railverkeer (art. 23) 174.400 0,07%
Water 1.289.926 0,48%
- Water (art. 24) 1.289.926 0,48%
Wonen 3.489.274 1,30%
- Wonen (art. 25) 3.489.274 1,30%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 5.066.001 1,89%
Leiding - Gas (art. 26) 2.112.633 0,79%
Leiding - Hoogspanning (art. 27) 7.128 0,00%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 2.585.440 0,97%
Leiding - Olie (art. 29) 360.800 0,13%
Waarde 207.886.056 77,66%
Waarde - Archeologie 1 (art. 30) 413.122 0,15%
Waarde - Archeologie 2 (art. 31) 2.395.365 0,89%
Waarde - Archeologie 3 (art. 32) 34.808.404 13,00%
Waarde - Archeologie 4 (art. 33) 1.018.315 0,38%
Waarde - Archeologische verwachtingswaarde (art. 34) 169.250.850 63,23%
Waterstaat 636.309 0,24%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 35) 636.309 0,24%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 193.648 0,07%
geluidzone - industrie (art. 39.1) 193.648 0,07%
Milieuzone 9.730.030 3,63%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 39.3) 8.272.921 3,09%
milieuzone - verbodszone boringen (art. 39.4) 1.285.103 0,48%
milieuzone - waterwingebied (art. 39.5) 172.005 0,06%
Overige zone 81.278.281 30,36%
overige zone - grootschalig landbouwgebied (art. 39.2) 81.278.281 30,36%
Veiligheidszone 6.439.290 2,41%
veiligheidszone - leiding (art. 39.6) 4.370.864 1,63%
veiligheidszone - lpg (art. 39.7) 93.976 0,04%
veiligheidszone - munitie A (art. 39.8) 267.229 0,10%
veiligheidszone - munitie B (art. 39.9) 193.247 0,07%
veiligheidszone - munitie C (art. 39.10) 758.221 0,28%
veiligheidszone - ontplofbare stoffen A (art. 39.11) 228.984 0,09%
veiligheidszone - ontplofbare stoffen B (art. 39.12) 273.588 0,10%
veiligheidszone - ontplofbare stoffen C (art. 39.13) 67.458 0,03%
veiligheidszone - windturbine 1 (art. 39.14) 15.133 0,01%
veiligheidszone - windturbine 2 (art. 39.15) 170.590 0,06%
Vrijwaringszone 71.090.454 26,56%
vrijwaringszone - buisleidingenstraat (art. 39.18) 1.291.246 0,48%
vrijwaringszone - laagvliegroute (art. 39.16) 69.742.461 26,05%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 39.17) 56.747 0,02%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan N34-verdubbeling vastgesteld 03-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan buitengebied vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Eerste reparatieplan Buitengebied vastgesteld 27-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, herziening regels vastgesteld 26-09-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Dalerhof vastgesteld 28-07-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Coevorden 2018 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden 18-04-2019 18-06-2019 detail
bestemmingsplan Voornemen verlening omgevingsvergunning met afwij-king bestemmingsplan bouw woning aan de Boslaan in Geesbrug 16-04-2019 16-06-2019 detail
overig Openbare raadsvergadering van de raad der gemeente Coevorden op dinsdag 16 april 2019 10-04-2019 10-06-2019 detail
overig Oosterhesselen - Veenakkerweg: voor het bouwen en branden van een paasvuur 04-04-2019 04-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
't Eng Sleen detail
't Haantje 't Haantje detail
't Haantje Noord-Sleen detail
't Veld Dalen detail
Achterbente Dalen detail
Achterkamp Dalen detail
Achterloo Dalen detail
Achterste Erm Erm detail
Aelderstraat Aalden detail
Alte Picardiëkanaal Coevorden detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox