bestemmingsplan Buitengebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Coevorden Dossier NL.IMRO.0109.100BP00012 Dossierstatus deels onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0109.100BP00012-0003 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 267.694.687 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Beekdallandschap (art. 3) 64.422.370 24,07%
- Agrarisch met waarden - Essenlandschap (art. 4) 31.414.567 11,74%
- Agrarisch met waarden - Ontginningenlandschap (art. 5) 111.243.753 41,56%

- Bedrijf (art. 6) 300.133 0,11%
- Bedrijf - Afsluiterlocatie (art. 7) 4.391 0,00%
- Bedrijf - Mijnbouw (art. 8) 523.615 0,20%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 9) 72.342 0,03%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 44.810 0,02%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 11) 143.068 0,05%

- Bos - Beplantingsstrook (art. 12) 3.001.990 1,12%

- Cultuur en ontspanning (art. 13) 83.953 0,03%

- Horeca (art. 14) 17.024 0,01%

- Maatschappelijk (art. 15) 56.208 0,02%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 16) 14.779 0,01%

- Natuur (art. 17) 45.976.721 17,18%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 18) 457.336 0,17%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 19) 52.473 0,02%

- Sport (art. 20) 283.326 0,11%
- Sport - Manege (art. 21) 135.373 0,05%

- Verkeer (art. 22) 4.502.151 1,68%
- Verkeer - Railverkeer (art. 23) 174.400 0,07%

- Water (art. 24) 1.289.926 0,48%

- Wonen (art. 25) 3.489.274 1,30%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 26) 2.112.633 0,79%
- Leiding - Hoogspanning (art. 27) 7.128 0,00%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 2.585.440 0,97%
- Leiding - Olie (art. 29) 360.800 0,13%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 30) 413.122 0,15%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 31) 2.395.365 0,89%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 32) 34.808.404 13,00%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 33) 1.018.315 0,38%
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde (art. 34) 169.250.850 63,23%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 35) 636.309 0,24%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 39.1) 193.648 0,07%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 39.3) 8.272.921 3,09%
- milieuzone - verbodszone boringen (art. 39.4) 1.285.103 0,48%
- milieuzone - waterwingebied (art. 39.5) 172.005 0,06%

- overige zone - grootschalig landbouwgebied (art. 39.2) 81.278.281 30,36%

- veiligheidszone - leiding (art. 39.6) 4.370.864 1,63%
- veiligheidszone - lpg (art. 39.7) 93.976 0,04%
- veiligheidszone - munitie A (art. 39.8) 267.229 0,10%
- veiligheidszone - munitie B (art. 39.9) 193.247 0,07%
- veiligheidszone - munitie C (art. 39.10) 758.221 0,28%
- veiligheidszone - ontplofbare stoffen A (art. 39.11) 228.984 0,09%
- veiligheidszone - ontplofbare stoffen B (art. 39.12) 273.588 0,10%
- veiligheidszone - ontplofbare stoffen C (art. 39.13) 67.458 0,03%
- veiligheidszone - windturbine 1 (art. 39.14) 15.133 0,01%
- veiligheidszone - windturbine 2 (art. 39.15) 170.590 0,06%

- vrijwaringszone - buisleidingenstraat (art. 39.18) 1.291.246 0,48%
- vrijwaringszone - laagvliegroute (art. 39.16) 69.742.461 26,05%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 39.17) 56.747 0,02%