7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied heeft op 09-12-2014 de status vastgesteld gekregen door Coevorden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Coevorden
Dossier
NL.IMRO.0109.100BP00012
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0109.100BP00012-0003
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 267.694.687 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Beekdallandschap (art. 3) 64.422.370 24,07%
- Agrarisch met waarden - Essenlandschap (art. 4) 31.414.567 11,74%
- Agrarisch met waarden - Ontginningenlandschap (art. 5) 111.243.753 41,56%

- Bedrijf (art. 6) 300.133 0,11%
- Bedrijf - Afsluiterlocatie (art. 7) 4.391 0,00%
- Bedrijf - Mijnbouw (art. 8) 523.615 0,20%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 9) 72.342 0,03%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 44.810 0,02%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 11) 143.068 0,05%

- Bos - Beplantingsstrook (art. 12) 3.001.990 1,12%

- Cultuur en ontspanning (art. 13) 83.953 0,03%

- Horeca (art. 14) 17.024 0,01%

- Maatschappelijk (art. 15) 56.208 0,02%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 16) 14.779 0,01%

- Natuur (art. 17) 45.976.721 17,18%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 18) 457.336 0,17%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 19) 52.473 0,02%

- Sport (art. 20) 283.326 0,11%
- Sport - Manege (art. 21) 135.373 0,05%

- Verkeer (art. 22) 4.502.151 1,68%
- Verkeer - Railverkeer (art. 23) 174.400 0,07%

- Water (art. 24) 1.289.926 0,48%

- Wonen (art. 25) 3.489.274 1,30%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 26) 2.112.633 0,79%
- Leiding - Hoogspanning (art. 27) 7.128 0,00%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 2.585.440 0,97%
- Leiding - Olie (art. 29) 360.800 0,13%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 30) 413.122 0,15%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 31) 2.395.365 0,89%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 32) 34.808.404 13,00%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 33) 1.018.315 0,38%
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde (art. 34) 169.250.850 63,23%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 35) 636.309 0,24%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 39.1) 193.648 0,07%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 39.3) 8.272.921 3,09%
- milieuzone - verbodszone boringen (art. 39.4) 1.285.103 0,48%
- milieuzone - waterwingebied (art. 39.5) 172.005 0,06%

- overige zone - grootschalig landbouwgebied (art. 39.2) 81.278.281 30,36%

- veiligheidszone - leiding (art. 39.6) 4.370.864 1,63%
- veiligheidszone - lpg (art. 39.7) 93.976 0,04%
- veiligheidszone - munitie A (art. 39.8) 267.229 0,10%
- veiligheidszone - munitie B (art. 39.9) 193.247 0,07%
- veiligheidszone - munitie C (art. 39.10) 758.221 0,28%
- veiligheidszone - ontplofbare stoffen A (art. 39.11) 228.984 0,09%
- veiligheidszone - ontplofbare stoffen B (art. 39.12) 273.588 0,10%
- veiligheidszone - ontplofbare stoffen C (art. 39.13) 67.458 0,03%
- veiligheidszone - windturbine 1 (art. 39.14) 15.133 0,01%
- veiligheidszone - windturbine 2 (art. 39.15) 170.590 0,06%

- vrijwaringszone - buisleidingenstraat (art. 39.18) 1.291.246 0,48%
- vrijwaringszone - laagvliegroute (art. 39.16) 69.742.461 26,05%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 39.17) 56.747 0,02%