6.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied 2011 heeft op 30-10-2014 de status vastgesteld gekregen door Emmen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Emmen
Dossier
NL.IMRO.0114.2009072
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0114.2009072-0710
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 248.158.142 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Bedrijventerrein (art. 3) 49.952 0,02%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 11.682 0,00%
- Agrarisch - Grondgebonden 1 (art. 5) 3.067.119 1,24%
- Agrarisch - Grondgebonden 2 (art. 6) 310.576 0,13%
- Agrarisch - Jongveehandel (art. 7) 5.156 0,00%
- Agrarisch - Niet grondgebonden 1 (art. 8) 592.923 0,24%
- Agrarisch - Niet grondgebonden 2 (art. 9) 213.269 0,09%
- Agrarisch - Paardenhouderij 1 (art. 10) 58.919 0,02%
- Agrarisch - Paardenhouderij 2 (art. 11) 41.162 0,02%
- Agrarisch - Schapenhouderij (art. 12) 3.071 0,00%
- Agrarisch - Veldschuur 1 (art. 13) 85.016 0,03%
- Agrarisch - Veldschuur 2 (art. 14) 4.321 0,00%

- Agrarisch met waarden - Esdorpenlandschap (art. 15) 18.892.215 7,61%
- Agrarisch met waarden - Grootschalige Veenontginningen (art. 16) 104.785.312 42,23%
- Agrarisch met waarden - Kleinschalige Veenontginningen (art. 17) 61.157.976 24,64%

- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 18) 76.436 0,03%
- Bedrijf - Bedrijfsdoeleinden (art. 19) 140.420 0,06%
- Bedrijf - Drinkwatervoorziening (art. 20) 158.111 0,06%
- Bedrijf - Duivenhouderij (art. 21) 7.334 0,00%
- Bedrijf - Gasontvangststation en afsluiterlocaties (art. 22) 3.234 0,00%
- Bedrijf - Hondenfokkerij (art. 23) 17.128 0,01%
- Bedrijf - Kwekerij 1 (art. 24) 71.167 0,03%
- Bedrijf - Kwekerij 2 (art. 25) 89.774 0,04%
- Bedrijf - Mijnbouw 1 (art. 26) 131.525 0,05%
- Bedrijf - Mijnbouw 2 (art. 27) 489.887 0,20%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 28) 8.883 0,00%
- Bedrijf - Strohandel (art. 29) 19.921 0,01%
- Bedrijf - Verkeersschool (art. 30) 8.798 0,00%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 31) 3.580 0,00%
- Bedrijf - Waterzuiveringsinstallatie 1 (art. 32) 127.161 0,05%
- Bedrijf - Waterzuiveringsinstallatie 2 (art. 33) 32.477 0,01%

- Bos (art. 34) 2.235.171 0,90%
- Bos - Landgoed (art. 35) 110.116 0,04%

- Cultuur en ontspanning - Sauna en Wellness (art. 36) 13.984 0,01%

- Detailhandel - Overig (art. 37) 7.796 0,00%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 38) 27.576 0,01%

- Groen (art. 39) 462.208 0,19%

- Horeca - Categorie 2 (art. 40) 14.190 0,01%
- Horeca - Categorie 3 (art. 41) 9.512 0,00%
- Horeca - Categorie 5 (art. 42) 30.373 0,01%

- Maatschappelijk - Asielzoekerscentrum (art. 43) 32.766 0,01%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 44) 105.896 0,04%
- Maatschappelijk - Dagopvang (art. 45) 29.090 0,01%
- Maatschappelijk - Dierenartspraktijk (art. 46) 2.427 0,00%

- Natuur - Bos (art. 47) 10.689.370 4,31%
- Natuur - Veengebieden en Beekdalen (art. 48) 25.725.354 10,37%

- Recreatie - Extensieve dagrecreatie (art. 49) 1.011.245 0,41%
- Recreatie - Hondentraining (art. 50) 24.377 0,01%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 51) 30.944 0,01%

- Sport - Geluidsportcentrum (art. 52) 450.086 0,18%
- Sport - Manege (art. 53) 57.588 0,02%
- Sport - Zwembad (art. 54) 13.464 0,01%

- Verkeer - Auto(snel)weg (art. 55) 2.713.714 1,09%
- Verkeer - Helihaven (art. 56) 11.775 0,00%
- Verkeer - Spoorweg (art. 57) 141.805 0,06%
- Verkeer - Weg (art. 58) 6.136.614 2,47%

- Water (art. 59) 5.138.304 2,07%

- Wonen - Twee aan een (art. 60) 250.768 0,10%
- Wonen - Voormalige agrarische bebouwing (art. 61) 1.396.396 0,56%
- Wonen - Vrijstaand (art. 62) 3.411.008 1,37%
- Wonen - Wilms Boo (art. 63) 1.915 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 64) 1.175.129 0,47%
- Leiding - Hoogspanning (art. 65) 110.939 0,04%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding 1 (art. 66) 1.585.813 0,64%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding 2 (art. 67) 683.435 0,28%
- Leiding - NAM leiding (boven- en ondergronds) (art. 68) 184.270 0,07%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 69) 3.126.545 1,26%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 70) 3.622.722 1,46%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 71) 2.882.585 1,16%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 72) 101.948.132 41,08%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 75.1) 15.967.286 6,43%

- luchtvaartverkeerzone (art. 75.2) 14.339.341 5,78%

- milieuzone - hydrologisch aandachtsgebied (art. 75.3) 32.771.294 13,21%

- veiligheidszone - lpg (art. 75.6) 178.301 0,07%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 75.4) 47.313 0,02%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 75.4) 391.964 0,16%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 3 (art. 75.4) 129.562 0,05%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 4 (art. 75.4) 17.277 0,01%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 5 (art. 75.4) 254.478 0,10%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 6 (art. 75.4) 150.011 0,06%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 75.5) 1.313.209 0,53%

- wro-zone - kleinschalig kamperen (art. 75.7) 61.105 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 75.8) 44.889.101 18,09%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 75.9) 9.469 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 75.10) 16.641 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 75.11) 390.997 0,16%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 75.12) 27.084 0,01%