Bestemmingsplan Buitengebied 2011

Bestemmingsplan Buitengebied 2011 heeft op 30-10-2014 de status vastgesteld gekregen door Emmen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Een Bestemmingsrapport is een samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en...

Bestemmingsrapport

 7.99

Een Bestemmingsrapport is een samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifiek adres...

Meer info Bestellen
product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

Meer info Bestellen
product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info Bestellen
product-image

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info Bestellen
product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info Bestellen

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0114.2009072
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0114.2009072-0710
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 248.158.142 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 4.443.166 1,79%
- Agrarisch - Bedrijventerrein (art. 3) 49.952 0,02%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 11.682 0,00%
- Agrarisch - Grondgebonden 1 (art. 5) 3.067.119 1,24%
- Agrarisch - Grondgebonden 2 (art. 6) 310.576 0,13%
- Agrarisch - Jongveehandel (art. 7) 5.156 0,00%
- Agrarisch - Niet grondgebonden 1 (art. 8) 592.923 0,24%
- Agrarisch - Niet grondgebonden 2 (art. 9) 213.269 0,09%
- Agrarisch - Paardenhouderij 1 (art. 10) 58.919 0,02%
- Agrarisch - Paardenhouderij 2 (art. 11) 41.162 0,02%
- Agrarisch - Schapenhouderij (art. 12) 3.071 0,00%
- Agrarisch - Veldschuur 1 (art. 13) 85.016 0,03%
- Agrarisch - Veldschuur 2 (art. 14) 4.321 0,00%
Agrarisch met waarden 184.835.503 74,48%
- Agrarisch met waarden - Esdorpenlandschap (art. 15) 18.892.215 7,61%
- Agrarisch met waarden - Grootschalige Veenontginningen (art. 16) 104.785.312 42,23%
- Agrarisch met waarden - Kleinschalige Veenontginningen (art. 17) 61.157.976 24,64%
Bedrijf 1.385.834 0,56%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 18) 76.436 0,03%
- Bedrijf - Bedrijfsdoeleinden (art. 19) 140.420 0,06%
- Bedrijf - Drinkwatervoorziening (art. 20) 158.111 0,06%
- Bedrijf - Duivenhouderij (art. 21) 7.334 0,00%
- Bedrijf - Gasontvangststation en afsluiterlocaties (art. 22) 3.234 0,00%
- Bedrijf - Hondenfokkerij (art. 23) 17.128 0,01%
- Bedrijf - Kwekerij 1 (art. 24) 71.167 0,03%
- Bedrijf - Kwekerij 2 (art. 25) 89.774 0,04%
- Bedrijf - Mijnbouw 1 (art. 26) 131.525 0,05%
- Bedrijf - Mijnbouw 2 (art. 27) 489.887 0,20%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 28) 8.883 0,00%
- Bedrijf - Strohandel (art. 29) 19.921 0,01%
- Bedrijf - Verkeersschool (art. 30) 8.798 0,00%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 31) 3.580 0,00%
- Bedrijf - Waterzuiveringsinstallatie 1 (art. 32) 127.161 0,05%
- Bedrijf - Waterzuiveringsinstallatie 2 (art. 33) 32.477 0,01%
Bos 2.345.287 0,95%
- Bos (art. 34) 2.235.171 0,90%
- Bos - Landgoed (art. 35) 110.116 0,04%
Cultuur en ontspanning 13.984 0,01%
- Cultuur en ontspanning - Sauna en Wellness (art. 36) 13.984 0,01%
Detailhandel 35.373 0,01%
- Detailhandel - Overig (art. 37) 7.796 0,00%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 38) 27.576 0,01%
Groen 462.208 0,19%
- Groen (art. 39) 462.208 0,19%
Horeca 54.074 0,02%
- Horeca - Categorie 2 (art. 40) 14.190 0,01%
- Horeca - Categorie 3 (art. 41) 9.512 0,00%
- Horeca - Categorie 5 (art. 42) 30.373 0,01%
Maatschappelijk 170.180 0,07%
- Maatschappelijk - Asielzoekerscentrum (art. 43) 32.766 0,01%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 44) 105.896 0,04%
- Maatschappelijk - Dagopvang (art. 45) 29.090 0,01%
- Maatschappelijk - Dierenartspraktijk (art. 46) 2.427 0,00%
Natuur 36.414.723 14,67%
- Natuur - Bos (art. 47) 10.689.370 4,31%
- Natuur - Veengebieden en Beekdalen (art. 48) 25.725.354 10,37%
Recreatie 1.066.566 0,43%
- Recreatie - Extensieve dagrecreatie (art. 49) 1.011.245 0,41%
- Recreatie - Hondentraining (art. 50) 24.377 0,01%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 51) 30.944 0,01%
Sport 521.137 0,21%
- Sport - Geluidsportcentrum (art. 52) 450.086 0,18%
- Sport - Manege (art. 53) 57.588 0,02%
- Sport - Zwembad (art. 54) 13.464 0,01%
Verkeer 9.003.907 3,63%
- Verkeer - Auto(snel)weg (art. 55) 2.713.714 1,09%
- Verkeer - Helihaven (art. 56) 11.775 0,00%
- Verkeer - Spoorweg (art. 57) 141.805 0,06%
- Verkeer - Weg (art. 58) 6.136.614 2,47%
Water 5.138.304 2,07%
- Water (art. 59) 5.138.304 2,07%
Wonen 5.060.086 2,04%
- Wonen - Twee aan een (art. 60) 250.768 0,10%
- Wonen - Voormalige agrarische bebouwing (art. 61) 1.396.396 0,56%
- Wonen - Vrijstaand (art. 62) 3.411.008 1,37%
- Wonen - Wilms Boo (art. 63) 1.915 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 3.739.586 1,51%
- Leiding - Gas (art. 64) 1.175.129 0,47 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 65) 110.939 0,04 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding 1 (art. 66) 1.585.813 0,64 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding 2 (art. 67) 683.435 0,28 %
- Leiding - NAM leiding (boven- en ondergronds) (art. 68) 184.270 0,07 %
Waarde 111.579.985 44,96%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 69) 3.126.545 1,26 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 70) 3.622.722 1,46 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 71) 2.882.585 1,16 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 72) 101.948.132 41,08 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 15.967.286 6,43%
- geluidzone - industrie (art. 75.1) 15.967.286 6,43 %
Luchtvaartverkeerzone 14.339.341 5,78%
- luchtvaartverkeerzone (art. 75.2) 14.339.341 5,78 %
Milieuzone 32.771.294 13,21%
- milieuzone - hydrologisch aandachtsgebied (art. 75.3) 32.771.294 13,21 %
Veiligheidszone 178.301 0,07%
- veiligheidszone - lpg (art. 75.6) 178.301 0,07 %
Vrijwaringszone 2.303.814 0,93%
- vrijwaringszone - molenbiotoop 1 (art. 75.4) 47.313 0,02 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 75.4) 391.964 0,16 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 3 (art. 75.4) 129.562 0,05 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 4 (art. 75.4) 17.277 0,01 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 5 (art. 75.4) 254.478 0,10 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop 6 (art. 75.4) 150.011 0,06 %
- vrijwaringszone - straalpad (art. 75.5) 1.313.209 0,53 %
Wro-zone 45.394.397 18,29%
- wro-zone - kleinschalig kamperen (art. 75.7) 61.105 0,02 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 75.8) 44.889.101 18,09 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 75.9) 9.469 0,00 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 75.10) 16.641 0,01 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 75.11) 390.997 0,16 %
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 75.12) 27.084 0,01 %