Meppel - Binnenstad

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Meppel
DossierNL.IMRO.0119.Binnenstad
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0119.Binnenstad-BPC1
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-06-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 164.915 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 2.963 1,80%
- Bedrijf (art. 3) 2.949 1,79%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 14 0,01%
Centrum 83.048 50,36%
- Centrum (art. 5) 83.048 50,36%
Cultuur en ontspanning 483 0,29%
- Cultuur en ontspanning (art. 6) 483 0,29%
Detailhandel 357 0,22%
- Detailhandel (art. 7) 357 0,22%
Dienstverlening 484 0,29%
- Dienstverlening (art. 8) 484 0,29%
Groen 3.383 2,05%
- Groen (art. 9) 3.383 2,05%
Horeca 496 0,30%
- Horeca (art. 10) 496 0,30%
Maatschappelijk 2.804 1,70%
- Maatschappelijk (art. 11) 2.804 1,70%
Tuin 2.595 1,57%
- Tuin (art. 12) 2.595 1,57%
Verkeer 57.524 34,88%
- Verkeer (art. 13) 12.138 7,36%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 14) 45.386 27,52%
Water 1.514 0,92%
- Water (art. 15) 1.514 0,92%
Wonen 9.265 5,62%
- Wonen (art. 16) 9.061 5,49%
- Wonen - Garages en bergingen (art. 17) 203 0,12%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 160.449 97,29%
Waarde - Archeologie 1 (art. 18) 160.389 97,26%
Waarde - Archeologie 3 (art. 19) 61 0,04%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 123.475 74,87%
geluidzone - industrie (art. 23.1) 123.475 74,87%
Overig 210.030 127,36%
other: cultuurhistorisch gebied - topklasse en hoog (art. 23.4) 164.915 100,00%
other: evenemententerrein (art. 23.3) 45.115 27,36%
Vrijwaringszone 82.444 49,99%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 23.2) 82.444 49,99%
Wro-zone 2.327 1,41%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 25) 2.327 1,41%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Het Vledder 2016 detail kaart
Meppel-Centrumschil detail kaart
Meppel - Binnenstad detail kaart
Meppel-Centrumschil detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Intrekking Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) detail
Verleende vergunningen APV/evenementen/horeca week 28 detail
Incidenteel mandaat van collegebevoegdheden aan individuele collegeleden detail
Gevelfonds 2019 detail
Wijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, kaart D3 Natuurnetwerk Nederland detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Groenmarktstraat Meppel detail
Kleine Kerkstraat Meppel detail
Bleekerseiland Meppel detail
Brouwersdwarsstraat Meppel detail
Brouwersstraat Meppel detail
de Swaenenborgh Meppel detail
Eendrachtstraat Meppel detail
Groenmarkt Meppel detail
Grote Akkerstraat Meppel detail
Grote Kerkstraat Meppel detail

Meer weten over adressen?