Bestemmingsplan Mantgum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0140.BPMantgum Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0140.BPMantgum-ON02 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 487.645 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 41.577 8,53%

- Bedrijf (art. 4) 8.760 1,80%

- Centrum (art. 5) 7.234 1,48%

- Groen (art. 6) 32.672 6,70%

- Horeca (art. 7) 594 0,12%

- Maatschappelijk (art. 8) 12.177 2,50%

- Sport (art. 9) 28.909 5,93%

- Tuin (art. 10) 15.596 3,20%

- Water (art. 11) 53.185 10,91%

- Woongebied (art. 12) 286.937 58,84%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 13) 4.093 0,84%

- Waarde - Archeologie (art. 14) 82.401 16,90%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - beschermd dorpsgezicht (art. 17) 95.306 19,54%