Bestemmingsplan Mantgum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden
DossierNL.IMRO.0140.BPMantgum
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0140.BPMantgum-ON02
Planstatusontwerp
Datum planstatus 13-05-2013
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 487.645 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 41.577 8,53%
- Agrarisch (art. 3) 41.577 8,53%
Bedrijf 8.760 1,80%
- Bedrijf (art. 4) 8.760 1,80%
Centrum 7.234 1,48%
- Centrum (art. 5) 7.234 1,48%
Groen 32.672 6,70%
- Groen (art. 6) 32.672 6,70%
Horeca 594 0,12%
- Horeca (art. 7) 594 0,12%
Maatschappelijk 12.177 2,50%
- Maatschappelijk (art. 8) 12.177 2,50%
Sport 28.909 5,93%
- Sport (art. 9) 28.909 5,93%
Tuin 15.596 3,20%
- Tuin (art. 10) 15.596 3,20%
Water 53.185 10,91%
- Water (art. 11) 53.185 10,91%
Woongebied 286.938 58,84%
- Woongebied (art. 12) 286.937 58,84%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 4.093 0,84%
Leiding - Riool (art. 13) 4.093 0,84%
Waarde 82.401 16,90%
Waarde - Archeologie (art. 14) 82.401 16,90%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 95.306 19,54%
overige zone - beschermd dorpsgezicht (art. 17) 95.306 19,54%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Uitspraak Bûtengebiet detail kaart
Dorpen Archeologie detail kaart
Bûtengebiet detail kaart
Bûtengebiet detail kaart
Dorpen Archeologie detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verdaagde aangevraagde vergunning Burmaniastraat 2, (11033740) realiseren van 2 appartementen in bestaand pand, einddatum 03-10-2019. detail
Welstandsagenda Hûs en Hiem detail
Vaststelling welstandsrichtlijnen Leeuwarden - WTC Cambuur detail
Vertrokken naar onbekende bestemming. detail
Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving BRP: week 32 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Barte Mantgum detail
De Dobbe Mantgum detail
De Finne Mantgum detail
De Golle Mantgum detail
De Grêft Mantgum detail
De Jister Mantgum detail
De Kamp Mantgum detail
De Kolmar Mantgum detail
De Mêden Mantgum detail
De Mielgong Mantgum detail

Meer weten over adressen?