Bûtengebiet

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Littenseradiel Dossier NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel-VA01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 127.017.611 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 113.966.303 89,72%
- Agrarisch - Paardenhouderijbedrijf (art. 4) 68.186 0,05%

- Bedrijf (art. 5) 165.852 0,13%
- Bedrijf - Agrarisch hulpbedrijf (art. 6) 17.412 0,01%
- Bedrijf - Bedrijventerrein (art. 7) 15.118 0,01%
- Bedrijf - Delfstof-/energiewinning (art. 8) 9.245 0,01%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 4.321 0,00%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg (art. 10) 6.917 0,01%

- Bos (art. 11) 6.972 0,01%

- Cultuur en ontspanning - Molen (art. 12) 1.430 0,00%
- Cultuur en ontspanning - Stateterrein (art. 13) 19.209 0,02%

- Groen (art. 14) 21.576 0,02%

- Horeca (art. 15) 2.286 0,00%

- Kantoor (art. 16) 3.637 0,00%

- Maatschappelijk (art. 17) 2.590 0,00%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 18) 13.031 0,01%
- Maatschappelijk - Beschermd dorpsgezicht (art. 19) 410 0,00%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 20) 28.286 0,02%

- Natuur (art. 21) 6.053.623 4,77%

- Openbaar erf (art. 22) 3.276 0,00%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 23) 16.772 0,01%
- Recreatie - Groepsaccommodatie (art. 24) 5.787 0,00%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 25) 32.494 0,03%
- Recreatie - Recreatieappartementen (art. 26) 2.579 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 27) 4.438 0,00%

- Sport - Manege (art. 28) 10.676 0,01%
- Sport - Sportvelden (art. 29) 17.627 0,01%

- Tuin (art. 30) 22.322 0,02%

- Verkeer (art. 31) 2.936.254 2,31%
- Verkeer - Fiets-/voetpad (art. 32) 301.182 0,24%
- Verkeer - Railverkeer (art. 33) 398.342 0,31%

- Water (art. 34) 1.804.982 1,42%

- Wonen (art. 35) 789.096 0,62%
- Wonen - Agrarisch (art. 36) 213.628 0,17%
- Wonen - Beschermd dorpsgezicht (art. 37) 20.438 0,02%
- Wonen - Voormalige boerderijpanden (art. 38) 31.314 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 39) 152.615 0,12%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 40) 785 0,00%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 41) 5.581.150 4,39%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 42) 29.442.791 23,18%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 43) 59.033.693 46,48%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 44) 5.115.971 4,03%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 45) 91.293 0,07%
- Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle lijnen (art. 46) 1.120.512 0,88%
- Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle staten en stinzen (art. 47) 859.559 0,68%
- Waarde - Landschap verkaveling (art. 48) 799.489 0,63%
- Waarde - Terpen (art. 49) 2.810.493 2,21%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - ILS verstoringsgebied (art. 52.1) 2.416.485 1,90%
- luchtvaartverkeerzone - invliegfunnel (art. 52.2) 14.525.273 11,44%

- overige zone - windturbine (art. 52.3) 121.318 0,10%

- veiligheidszone - bevi (art. 52.4) 41.938 0,03%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 52.5) 1.710.360 1,35%
- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 52.6) 80.735.311 63,56%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 52.7) 1.850.139 1,46%
- vrijwaringszone - weg (art. 52.8) 3.423.284 2,70%