Bestemmingsplan Bûtengebiet

Bestemmingsplan Bûtengebiet heeft op 29-09-2015 de status vastgesteld gekregen door Súdwest-Fryslân.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Súdwest-Fryslân
Dossier
NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel-VA02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 127.017.611 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 113.966.303 89,72%
- Agrarisch - Paardenhouderijbedrijf (art. 4) 68.186 0,05%

- Bedrijf (art. 5) 165.852 0,13%
- Bedrijf - Agrarisch hulpbedrijf (art. 6) 17.412 0,01%
- Bedrijf - Bedrijventerrein (art. 7) 15.118 0,01%
- Bedrijf - Delfstof-/energiewinning (art. 8) 9.245 0,01%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 4.321 0,00%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg (art. 10) 6.917 0,01%

- Bos (art. 11) 6.972 0,01%

- Cultuur en ontspanning - Molen (art. 12) 1.430 0,00%
- Cultuur en ontspanning - Stateterrein (art. 13) 19.209 0,02%

- Groen (art. 14) 21.576 0,02%

- Horeca (art. 15) 2.286 0,00%

- Kantoor (art. 16) 3.637 0,00%

- Maatschappelijk (art. 17) 2.590 0,00%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 18) 13.031 0,01%
- Maatschappelijk - Beschermd dorpsgezicht (art. 19) 410 0,00%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 20) 28.286 0,02%

- Natuur (art. 21) 6.053.623 4,77%

- Openbaar erf (art. 22) 3.276 0,00%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 23) 16.772 0,01%
- Recreatie - Groepsaccommodatie (art. 24) 5.787 0,00%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 25) 32.494 0,03%
- Recreatie - Recreatieappartementen (art. 26) 2.579 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 27) 4.438 0,00%

- Sport - Manege (art. 28) 10.676 0,01%
- Sport - Sportvelden (art. 29) 17.627 0,01%

- Tuin (art. 30) 22.322 0,02%

- Verkeer (art. 31) 2.936.254 2,31%
- Verkeer - Fiets-/voetpad (art. 32) 301.182 0,24%
- Verkeer - Railverkeer (art. 33) 398.342 0,31%

- Water (art. 34) 1.804.982 1,42%

- Wonen (art. 35) 789.096 0,62%
- Wonen - Agrarisch (art. 36) 213.628 0,17%
- Wonen - Beschermd dorpsgezicht (art. 37) 20.438 0,02%
- Wonen - Voormalige boerderijpanden (art. 38) 31.314 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 39) 152.615 0,12%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 40) 785 0,00%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 41) 5.581.150 4,39%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 42) 29.442.791 23,18%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 43) 59.033.693 46,48%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 44) 5.115.971 4,03%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 45) 91.293 0,07%
- Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle lijnen (art. 46) 1.120.512 0,88%
- Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle staten en stinzen (art. 47) 859.559 0,68%
- Waarde - Landschap verkaveling (art. 48) 799.489 0,63%
- Waarde - Terpen (art. 49) 2.810.493 2,21%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - ILS verstoringsgebied (art. 52.1) 2.416.485 1,90%
- luchtvaartverkeerzone - invliegfunnel (art. 52.2) 14.525.273 11,44%

- overige zone - windturbine (art. 52.3) 121.318 0,10%

- veiligheidszone - bevi (art. 52.4) 41.938 0,03%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 52.5) 1.710.360 1,35%
- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 52.6) 80.735.311 63,56%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 52.7) 1.850.139 1,46%
- vrijwaringszone - weg (art. 52.8) 3.423.284 2,70%