Bestemmingsplan Bestemmingsplan Bûtengebiet

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Bûtengebiet heeft op 17-10-2013 de status voorontwerp gekregen door Littenseradiel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Littenseradiel
Dossier
NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0140.BtngLittenseradiel-VO01
Planstatus
voorontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 127.057.011 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 115.352.679 90,79%
- Agrarisch - Paardenhouderijbedrijf (art. 4) 63.732 0,05%

- Bedrijf (art. 5) 170.615 0,13%
- Bedrijf - Delfstof-/energiewinning (art. 6) 9.245 0,01%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 2.314 0,00%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg (art. 8) 6.917 0,01%

- Bos (art. 9) 6.972 0,01%

- Cultuur en ontspanning - Molen (art. 10) 1.430 0,00%
- Cultuur en ontspanning - Stateterrein (art. 11) 19.209 0,02%

- Groen (art. 12) 20.450 0,02%

- Horeca (art. 13) 2.286 0,00%

- Kantoor (art. 14) 10.726 0,01%

- Maatschappelijk (art. 15) 2.432 0,00%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 16) 13.031 0,01%
- Maatschappelijk - Beschermd dorpsgezicht (art. 17) 567 0,00%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 18) 28.286 0,02%

- Natuur (art. 19) 4.804.665 3,78%

- Openbaar erf (art. 20) 3.276 0,00%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 21) 11.581 0,01%
- Recreatie - Groepsaccommodatie (art. 22) 5.787 0,00%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 23) 32.494 0,03%
- Recreatie - Recreatieappartementen (art. 24) 2.579 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 25) 4.438 0,00%

- Sport - Manege (art. 26) 51.290 0,04%
- Sport - Sportvelden (art. 27) 17.627 0,01%

- Tuin (art. 28) 21.849 0,02%

- Verkeer (art. 29) 2.917.645 2,30%
- Verkeer - Fiets-/voetpad (art. 30) 192.313 0,15%
- Verkeer - Railverkeer (art. 31) 398.342 0,31%

- Water (art. 32) 1.808.402 1,42%

- Wonen (art. 33) 807.715 0,64%
- Wonen - Agrarisch (art. 34) 222.514 0,18%
- Wonen - Beschermd dorpsgezicht (art. 35) 20.890 0,02%
- Wonen - Voormalige boerderijpanden (art. 36) 22.711 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 37) 152.507 0,12%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 38) 785 0,00%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 39) 1.581.480 1,24%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 40) 6.750 0,01%
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 41) 91.293 0,07%
- Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle lijnen (art. 42) 1.135.065 0,89%
- Waarde - Landschap verkaveling (art. 43) 799.489 0,63%
- Waarde - Terpen (art. 44) 2.820.052 2,22%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - ILS verstoringsgebied (art. 47.1) 2.413.013 1,90%

- overige zone - windturbine (art. 47.7) 121.318 0,10%

- veiligheidszone - bevi (art. 47.2) 41.938 0,03%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 47.3) 1.710.360 1,35%
- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 47.4) 62.539.855 49,22%
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 47.5) 1.852.667 1,46%
- vrijwaringszone - weg (art. 47.6) 3.424.768 2,70%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied natuurontwikkeling (art. 3) 210.111 0,17%