7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Jorwert - Fûns 6 en 8 heeft op 10-01-2017 de status ontwerp gekregen door Leeuwarden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Leeuwarden
Dossier
NL.IMRO.0140.PHBtngbFuns6en8
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0140.PHBtngbFuns6en8-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 20.318 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 15.390 75,74%

- Wonen (art. 4) 4.928 24,26%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 5) 9.668 47,59%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 6) 2.273 11,19%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 7) 8.377 41,23%
- Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle staten en stinzen (art. 8) 8.552 42,09%
- Waarde - Terpen (art. 9) 10.625 52,29%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 12.1) 20.318 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Fûns