Jorwert - Fûns 6 en 8

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0140.PHBtngbFuns6en8 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0140.PHBtngbFuns6en8-ON01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 20.318 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 15.390 75,74%

- Wonen (art. 4) 4.928 24,26%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 5) 9.668 47,59%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 6) 2.273 11,19%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 7) 8.377 41,23%
- Waarde - Cultuurhistorisch waardevolle staten en stinzen (art. 8) 8.552 42,09%
- Waarde - Terpen (art. 9) 10.625 52,29%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - radarverstoringsgebied (art. 12.1) 20.318 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Fûns