Bestemmingsplan Buitengebied-Oost, Herziening Jorwert, Arsumerdyk 3

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Leeuwarden Dossier NL.IMRO.0140.PHBtngbOArsumerdk3 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0140.PHBtngbOArsumerdk3-ON02 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.477 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Agrarisch hulpbedrijf (art. 3) 6.477 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Arsumerdyk