Geo- en vastgoeddata op locatie:

Windmolenbroek - Groeneveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Almelo
DossierNL.IMRO.0141.BP00017
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0141.BP00017-0401
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 05-04-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.200.055 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 321.193 10,04%
- Agrarisch (art. 3) 321.193 10,04%
Bedrijf 142.639 4,46%
- Bedrijf (art. 4) 142.639 4,46%
Bos 21.845 0,68%
- Bos (art. 5) 21.845 0,68%
Centrum 7.614 0,24%
- Centrum (art. 6) 7.614 0,24%
Gemengd 26.647 0,83%
- Gemengd - 1 (art. 7) 24.508 0,77%
- Gemengd - 2 (art. 8) 2.138 0,07%
Groen 578.168 18,07%
- Groen (art. 9) 578.168 18,07%
Kantoor 19.793 0,62%
- Kantoor (art. 10) 19.793 0,62%
Maatschappelijk 164.524 5,14%
- Maatschappelijk - 1 (art. 11) 119.687 3,74%
- Maatschappelijk - 2 (art. 12) 7.722 0,24%
- Maatschappelijk - 3 (art. 13) 26.001 0,81%
- Maatschappelijk - 4 (art. 14) 2.853 0,09%
- Maatschappelijk - 5 (art. 15) 518 0,02%
- Maatschappelijk - 6 (art. 16) 4.760 0,15%
- Maatschappelijk - 7 (art. 17) 2.984 0,09%
Tuin 243.824 7,62%
- Tuin - 1 (art. 18) 237.090 7,41%
- Tuin - 2 (art. 19) 6.734 0,21%
Verkeer 741.963 23,19%
- Verkeer - 1 (art. 20) 639.455 19,98%
- Verkeer - 2 (art. 21) 102.508 3,20%
Water 25.003 0,78%
- Water (art. 22) 25.003 0,78%
Wonen 906.842 28,34%
- Wonen (art. 23) 869.002 27,16%
- Wonen - Garageboxen (art. 24) 1.343 0,04%
- Wonen - Gestapeld wonen (art. 25) 18.291 0,57%
- Wonen - Stadsrand (art. 26) 17.385 0,54%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 27) 821 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 267.517 8,36%
Leiding - Gas (art. 28) 5.251 0,16%
Leiding - Hoogspanningsverbinding 1 (art. 29) 97.627 3,05%
Leiding - Hoogspanningsverbinding 2 (art. 30) 66.011 2,06%
Leiding - Riool (art. 31) 54.920 1,72%
Leiding - Water (art. 32) 43.708 1,37%
Waarde 23.133 0,72%
Waarde - Waardevolle bomen (art. 33) 23.133 0,72%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 561.879 17,56%
geluidzone (art. 36) 561.879 17,56%
Veiligheidszone 4.856 0,15%
veiligheidszone (art. 36) 4.856 0,15%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Westelijke Groene Long vastgesteld 20-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Zuidentree vastgesteld 18-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woonboulevard eo onherroepelijk 05-09-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woonboulevard eo vastgesteld 03-07-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Ossenkoppelerhoek onherroepelijk 09-05-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Twente 2019 07-06-2019 07-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Almelo 2019 31-05-2019 31-07-2019 detail
omgevingsvergunning Overige besluiten op aanvragen om omgevingsvergunning, omgevingsvergunningvrij, Zeven Bosjes 144 en De Lepelaar 217, Z/19/106290, vervangen 2 paar afsluiters (tbv stadsverwarming), 23 mei 2019 28-05-2019 28-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Nota bodembeheer regio Twente - Twents beleid veur oale groond 2.0 17-05-2019 17-07-2019 detail
omgevingsvergunning Ingediende omgevingsvergunning, De Hop 135 te Almelo, Z/19/106139, het uitbreiden van de woning 15-05-2019 15-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Jan van Gent Almelo detail
Broekerheide Almelo detail
De Alk Almelo detail
De Ara Almelo detail
De Bakspieker Almelo detail
De Beo Almelo detail
De Boerenzwaluw Almelo detail
De Bonte Specht Almelo detail
De Boomklever Almelo detail
De Bosuil Almelo detail

Meer weten over adressen?