Windmolenbroek - Groeneveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Almelo Dossier NL.IMRO.0141.BP00017 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0141.BP00017-0401 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.200.055 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 321.193 10,04%

- Bedrijf (art. 4) 142.639 4,46%

- Bos (art. 5) 21.845 0,68%

- Centrum (art. 6) 7.614 0,24%

- Gemengd - 1 (art. 7) 24.508 0,77%
- Gemengd - 2 (art. 8) 2.138 0,07%

- Groen (art. 9) 578.168 18,07%

- Kantoor (art. 10) 19.793 0,62%

- Maatschappelijk - 1 (art. 11) 119.687 3,74%
- Maatschappelijk - 2 (art. 12) 7.722 0,24%
- Maatschappelijk - 3 (art. 13) 26.001 0,81%
- Maatschappelijk - 4 (art. 14) 2.853 0,09%
- Maatschappelijk - 5 (art. 15) 518 0,02%
- Maatschappelijk - 6 (art. 16) 4.760 0,15%
- Maatschappelijk - 7 (art. 17) 2.984 0,09%

- Tuin - 1 (art. 18) 237.090 7,41%
- Tuin - 2 (art. 19) 6.734 0,21%

- Verkeer - 1 (art. 20) 639.455 19,98%
- Verkeer - 2 (art. 21) 102.508 3,20%

- Water (art. 22) 25.003 0,78%

- Wonen (art. 23) 869.002 27,16%
- Wonen - Garageboxen (art. 24) 1.343 0,04%
- Wonen - Gestapeld wonen (art. 25) 18.291 0,57%
- Wonen - Stadsrand (art. 26) 17.385 0,54%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 27) 821 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 28) 5.251 0,16%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding 1 (art. 29) 97.627 3,05%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding 2 (art. 30) 66.011 2,06%
- Leiding - Riool (art. 31) 54.920 1,72%
- Leiding - Water (art. 32) 43.708 1,37%

- Waarde - Waardevolle bomen (art. 33) 23.133 0,72%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone (art. 36) 561.879 17,56%

- veiligheidszone (art. 36) 4.856 0,15%